Tantárgy neve: Szinoptikus meteorológia 4   

 

Tantárgy heti óraszáma: 2+1

               

kreditértéke: 3      

 

                tantárgyfelelős neve: dr. Gyuró György, docens

                                tanszéke:  ELTE Meteorológiai Tanszék

                számonkérés rendje: Kollokvium + gyakorlati jegy       

                előtanulmányi feltétel: szinoptikus meteorológia 3, dinamikus meteorológia 3

 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid (néhány soros) leírása:

A szinoptikus analízis hagyományos és modern eszközei. A szinoptikus helyzet prognózisa. Az egyes meteorológiai elemek előrejelzése. Célprognózisok készítése. A hidrosztatikai instabilitás előrejelzése. A Kárpát-medence szinoptikus meteorológiai sajátosságai. A statisztikai és a dinamikus előrejelzések felhasználásának lehetőségei. A numerikus prognózis mezőinek időjárás-tartalma. Szinoptikus előrejelzések készítése és a beválás vizsgálata.

 

Kötelező irodalom:

 

Gyuró Gy.: Szinoptikus előadások: I. Előrejelzések készítésének kultúrtörténete és módszertana. II. A numerikus prognosztika eredményei szinoptikus szemmel. III. A ciklogenezis elmélete. IV. A blokkoló anticiklon. Egyetemi Meteorológiai Füzetek, No. 16., ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest, 2001, 88 p.

Gyuró Gy.: Száz éve született meg a légkörmodellezés alapgondolata. Egyetemi Meteorológiai Füzetek, No. 18., ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest, 2004, 58 p.

Gyuró Gy.: Jövendölés, jóslás, előrejelzés. Légkör 2000, 45, 3, 14-20 pp.

Gyuró Gy.: 50 éve készült az első sikeres számszerű előrejelzés. Neumann János meteorológiai öröksége. A numerikus prognosztika fejlődése az elmúlt 50 évben. Magyar sikerek a numerikus prognosztika területén. Légkör 1999, 44, 4, 14-21 pp.

Gyuró Gy.: Új előrejelzési modell az Európai Középtávú Időjárás Előrejelző Központban. Légkör 1992, 37, 3, 14-18 pp.

Makainé Császár Margit és Tóth Pál: Szinoptikus meteorológia I-II. Kézirat. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978.

Kurz, M.: Szinoptikus meteorológia. Kézirat. Fordította Rajkay Ödön. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 1986.

Bluestein, H. B.: Synoptic-Dynamic Meteorology in Midlatitudes I-II. Oxford University Press, New York, 1992

Kurz, M.: Synoptic Meteorology. 2nd Edition. Selbstverlag des Deutschen Wetterdienstes, Offenbach am Main, 1990