METEOROLÓGIAI KUTATÁSOK ÉS OKTATÁS
HAZAI FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN


Szerkesztõk:
PONGRÁCZ RITA, MÉSZÁROS RÓBERT, DOBOR LAURA és KELEMEN FANNI

Egyetemi Meteorológiai Füzetek
No. 24.

A Meteorológiai TDK 2012. évi nyári iskola
elõadásainak összefoglalói

ISSN 0865-7920

ISBN 978-963-284-186-1

Program

Tartalom

A kiadásért felel:
BARTHOLY JUDIT tszv. egyetemi tanár


Kiadja:
ELTE METEOROLÓGIAI TANSZÉK, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.


Nyomdai kivitelezés:
Pátria Nyomda Zrt.


Budapest, 2012.