ELTE TTK Meteorológiai Tanszék

Egyetemi Meteorológiai Füzetek

Aktuális meteorológiai kutatások: Az éghajlatváltozás és hatásainak vizsgálata, levegőminőségi elemzések

Egyetemi Meteorológiai füzetek No. 34

Aktuális meteorológiai kutatások: Az éghajlatváltozás és hatásainak vizsgálata, levegőminőségi elemzések

ISSN 0865-7920

ISBN 978-963-489-561-9 (online)

Kiadásért felel: Mészáros Róbert tanszékvezető egyetemi docens

Kiadja: ELTE METEOROLÓGIAI TANSZÉK, 1117 Budapest, Pázmány Péter Sétány 1/a.

Budapest, 2022