GRIB API oktatóanyag >> grib_copy tool

Átmásolja a GRIB fájlok tartalmát egy új GRIB állományba úgy, hogy bizonyos kulcsok értékeit kiírja.

Használat

grib_copy [beállítások] grib_fájl grib_fájl ... output_grib_fájl

Beállítások

-f

Lefutásra kényszeríti a programot, hogy hibánál se álljon meg.


-r

Adatok újracsomagolása. Bizonyos esetekben, miután megadtunk néhány kulcsot, beleértve a csomagolás algoritmusának tulajdonságait, szükséges újracsomagolni az adatokat. Ehhez az újracsomagoláshoz ezt a -r kapcsolót kell alkalmazni.


-p kulcs [:{s/d/l}], kulcs [:{s/d/l}],...

A kulcsok deklarációja, amelyeket ki szeretnénk írni. Minden egyes kulcs karakterlánc (kulcs: s), dupla (kulcs: d) vagy hosszú (kulcs: l) értékűnek adható. Az alapértelmezés a karakterlánc.


-P kulcs[:{s/d/l}],kulcs[:{s/d/l}],...

Az alapértelmezett listához adja a -p kapcsolóval deklarált kulcsot.


-w kulcs [:{s/d/l}]=érték, [:{s/d/l}]=érték,...

Kitétel, hogy csak azokat a GRIB üzeneteket dolgozza fel, amelyek illeszkednek az összes kulcs/érték korláthoz. Az érvényes korlátok a következő típusok: kulcs = érték (egyezés) vagy kulcs! = érték (nem egyezés). Minden egyes kulcs lehet karakterlánc (kulcs: s), dupla (kulcs: d) vagy hosszú (kulcs: l). Az alapértelmezett típus a karakterlánc.


-B sorrend adott elv alapján

Rendezés. Az output rendezhető egy adott elv alapján. A rendezési elv lehet például: "step asc, centre desc" (lépésenként növekvő és középpontjától csökkenő).


-V

GRIB API verziószáma.


-W szélesség

Az egyes oszlopok minimális szélessége az output fájlokban. Az alapértelmezett a 10.


-M

Kikapcsolja a MULTI-GRIB támogatást. Azaz egyetlen GRIB üzenetben nem engedélyez több mezőt.


-g

Bemásolja a GTS (Grid Trust Service) fejlécét.


-G

GRIBEX kompatibilitási mód.


-7

Nem áll le a program amennyiben nem megfelelő az üzenet hossza.


-v

Bőbeszédű mód.


Oldal tetejére


Gyakorlati példák

1. Csak a nyomási szint másolása a uv500.grb fájlból az out.grib fájlba

Parancs:

grib_copy -w levtype=pl uv500.grb out.grib

A parancs eredményeképpen létrejön egy out.grib nevű állomány a megfelelő adatokkal.

grib_copy A fájl másolása.
-w Kiválasztjuk, hogy mely adatokat másolja át.
levtype=pl Szint fajtája = nyomási szint.
uv500.grb Másolandó (forrás) fájl.
out.grib Amibe másolja az értékeket.

2. Azoknak a mezőknek a másolása, amelyek nincsenek nyomási szinten

Parancs:

grib_copy -w levtype!=pl 20111018_133311_.grib out.grib

A parancs eredményeképpen létrejön egy out.grib nevű állomány a megfelelő adatokkal.

grib_copy A fájl másolása.
-w Kiválasztjuk, hogy mely adatokat másolja át.
levtype!=pl Szint fajtája nem a nyomási szint.
20111018_133311_.grib Másolandó (forrás) fájl.
out.grib Amibe másolja az értékeket.

3. Egy GRIB fájl átalakítható egyszeres mezővé, egy egyszerű grib_copy-val

Parancs:

grib_copy multi.grib2 simple.grib

A parancs eredményeképpen létrejön egy simple.grib nevű állomány a megfelelő adatokkal.

grib_copy A fájl másolása.
multi.grib2 Többszörös mező, amit konvertálni akarunk.
simple.grib Egyszeres mező, amivé konvertáljuk.

4. Kulcsok értékeinek használata a kimeneti fájl elnevezésénél

Használjuk a szögletes zárójelet, hogy beillesszük a kulcsok értékeit a kimeneti fájl nevébe.

Parancs:

grib_copy in.grib out_[shortName].grib
grib_copy A fájl másolása.
in.grib Bemenő fájl, amiből kimásoljuk a kulcsok értékeit.
out_[shortName].grib Kimenő fájl, amibe illesztjük a kulcsok értékeit.

Azaz ha ezt konkrétan a snow.grb fájllal tesszük meg:

grib_copy snow.grb out_[shortName].grib

A következő fájlok jönnek létre:

out_sd.grib	/hóvastagság/
out_rsn.grib	/hósűrűség/
out_asn.grib	/albedó/
grib_copy A fájl másolása.
snow.grb Az a fájl, amiből másolunk.
out_[shortName].grib A kimeneti fájl neve, amibe majd beilleszti a kulcsok értékeit.
out_sd.grib, out_rsn.grib, out_asn.grib Három kimeneti fájl, amik a különböző állapotjelzők értékeit tárolják.

5. Az uv500.grb fájlból is szedjük ki az értékeket az előző feladathoz hasonló módon

Parancs:

grib_copy uv500.grb out_[shortName].grib

A következő fájlok jönnek létre:

out_v.grib	/y irányú szélkomponens/
out_u.grib	/x irányú szélkomponens/

6. Az ei_orog_0.75_0.75.grb fájlból is nyerjük ki az értékeket

Parancs:

grib_copy ei_orog_0.75_0.75.grb out_[shortName].grib

A következő fájl jön létre:

z.grib	/magasság/

7. Másoljuk át a hóvastagságot, a 2 m-en lévő hőmérsékletet és a 10 méteres szélsebességet, 2011. október 18-ára 06 UTC-re vonatkozóan ugyanebben a sorrendben

Parancs:

grib_copy -w shortName=sd/2t/10u/10v,dataDate=20111018,dataTime=0600 -p shortName,dataDate,dataTime -B shortName,dataDate,dataTime 20111018_133311_.grib out_.grib

A parancs eredményeképpen létrejön egy out_.grib nevű állomány a megfelelő adatokkal.

grib_copy A fájl másolása.
-w shortName=sd/2t/10u/10v Kiválasztjuk, hogy mely adatokat másolja át.
dataDate=20111018,dataTime=0600 Megadjuk, hogy mikorra szeretnénk az adatokat.
-p shortName,dataDate,dataTime Megadjuk, hogy milyen sorrendben másolja át az adatokat.
-B shortName,dataDate,dataTime Megadjuk, hogy mely értékek szerint rendeződjenek sorba az adatok.
20111018_133311_.grib Átmásolandó fájl neve.
out_.grib Kimenő fájl neve, amibe másolja az adatokat.

8. Másoljuk át a hóvastagságot, a hósűrűséget és a hó albedóját, 1980. január 1.-re 12 UTC-re vonatkozóan! Rendezési sorrend a dátum, idő és a paraméterek értékei legyenek.

Parancs:

grib_copy -w shortName=sd/rsn/asn,dataDate=19800101,dataTime=1200 -p shortName,dataDate,dataTime -B dataDate,dataTime,shortName snow.grb s_grib

A parancs eredményeképpen létrejön egy s_.grib nevű állomány a megfelelő adatokkal.

grib_copy A fájl másolása.
-w shortName=sd/rsn/asn Kiválasztjuk, hogy mely adatokat másolja át.
dataDate=19800101,dataTime=1200 Megadjuk, hogy mikorra szeretnénk az adatokat.
-p shortName,dataDate,dataTime Megadjuk, hogy milyen sorrendben másolja át az adatokat.
-B dataDate,dataTime,shortName Megadjuk, hogy mely értékek szerint rendeződjenek sorba az adatok.
snow.grb Átmásolandó fájl neve.
s_.grib Kimenő fájl neve, amibe másolja az adatokat.

Oldal tetejére >> Vissza a főoldalra