Intézeti honlap ELTE kezdőlap Intézeti honlap

LEVEGŐKÉMIA
(III. éves földtudomány, környezettan, fizika BSc meteorológus szakirány)

Haszpra László
(Lektorálta:  Turányi Tamás egyetemi tanár, ELTE TTK Kémiai Intézet)

 

1. Bevezetés

2. A légkör összetétele

3. A légkör szerkezete

4. A légkör eredete

5. A nyomanyagok forrásai és nyelői

6. Fotokémiai reakciók, reakciókinetikai alapok

7. A sztratoszférikus ózon

8. A troposzférikus ózon

9. Nitrogén-vegyületek a légkörben

10. Kén-vegyületek a légkörben

11. Szén-vegyületek a légkörben

12. A légköri aeroszol

13. A csapadékvíz kémiai összetétele