Kezdõlap
  GRIBEX GRIB dekódoló szoftver
 

1. A GRIB fájlok:

A meteorológiában az adatokat gyakran rácshálózatra interpolálják, ezeket továbbítják a nemzeti-nemzetközi központok között. A WMO 1985-ben létrehozta erre a célra a GRIB fájlformátumot, mely a GRIdded Binary szóból ered. Napjainkra a legelterjedtebb a meteorológiai adatközlésben.

Egy GRIB fájl több (hat) szekcióból áll, az adatok mellett rengeteg egyéb információval is szolgálnak (dátum, földrajzi koordináták, rácsfelbontás, stb.)

A GRIB fájlok tömörítve vannak minden esetben, ezért dekódolni kell a fájlokat. A dekódolásra több lehetőség is van:
- A wgrib nevű segédprogrammal
- A GRADs program egyik funkciójaként
- A GRIBEX nevű Fortran-C nyelveken megírt eljárásgyűjteménnyel.
Mi a legutolsó bemutatásával foglalkozunk ezeken az oldalakon.

2. A GRIBEX:

A GRIBEX egy Fortran alapú eljárásgyűjtemény, melyet az ECMWF központban fejlesztettek ki. Az eljárásgyűjtemény használatára egy példaprogramon keresztül nyerhetünk betekintést. Ennek futtatásához szükséges a példaprogram mellett a libgribex.a nevű objectfájl, mely tartalmazza a meghívható szubrutinok programkódjait. Ezt a fájlt a fordításkor hozzá kell fordítani a példaprogramhoz! Itt található egy minta-futtatása a programnak.

3. Megjegyzések:

- A program csak Linux-Unix rendszerek alatt működőképes
- A bemutatott program minden a GRIB fájlban levő adatot kiír, tehát ha több paraméter adatait tartalmazza a fájl, akkor lineárisan, felváltva kiírja azokat
- A program 43.-ik sorában a bemenő file nevét át kell írnunk szükség szerint, illetve a kimenő file nevét a 39.-ik sorban állíthatjuk át.


 

Készítették: Kovács Róbert, Maros Gergely, Pátkai Zsolt IV. éves meteorológus hallgatók

Az elektronikus oktatóanyag a Speciális meteorológiai adatformátumok c. speciális kollégium keretén belül készült.
Oktató: dr. Barcza Zoltán