Főoldal > Munkatársak
Bartholy Judit

Bartholy Judit

professor emeritus

Iroda: 6.115

Telefon/mellék: 6608

Email: uh.etle.ktt@tiduj.ylohtrab

Kutatási terület: klimatológia, a globális klímaváltozás lokális hatásainak elemzése, megújuló energiaforrások

Publikációk:

Személyi adatok

 • Születési hely, idő: Budapest, 1952. 11. 07.
 • Családi állapot: férjezett, 2 gyermek anyja

Tanulmányok, címek

 • diploma: meteorológus, matematika tanár, ELTE TTK, Budapest, 1976.
 • egyetemi doktori cím: ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest, 1978.
 • kandidátusi cím: Magyar Tudományos Akadémia, Minősítő Bizottság, Budapest, 1988.
 • habilitáció: ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest, 1996.
 • egyetemi tanári cím: ELTE, Természettudományi Kar, 2000.
 • MTA doktora Magyar Tudományos Akadémia, 2006.

Szakmai tevékenység

 • 2009-2012 dékánhelyettes
 • 1996-2017 tanszékvezető, ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest
 • 2000- egyetemi tanár, ELTE Meteorológiai Tanszék. Oktatott tárgyak: éghajlattan, klímaváltozás, általános meteorológia, statisztikus klimatológia.
 • 1992-2000 egyetemi docens, ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest
 • 1991-1992 tudományos főmunkatárs, ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest
 • 1988-1991 tudományos titkár, Központi Meteorológiai Intézet, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest
 • 1985-1988 kandidátusi ösztöndíjas, MTA TMB
 • 1985-1986 Posztdoktori ösztöndíj, NMC NOAA, Washington D.C., U.S.A.
 • 1976-1985 tudományos segédmunkatárs, majd munkatárs, OMSZ KMI

Nyelvtudás

 • Angol (középfok), német (olvas), olasz (olvas), orosz (alapfok)

Kutatási területei

 • Statisztikus klimatológia, globális klímaváltozás és regionális modellezés, városklíma, alkalmazott klimatológia, idősor-analízis, EOF-analízis, hosszú távú előrejelzés, megújuló erőforrások.
 • Ezen témakörökben 23 elnyert hazai és nemzetközi kutatási projektben vett részt témavezetőként illetve konzorciumi tagként. Ebből 6 Európai Uniós pályázat, 6 OTKA pályázat, 3 NKFP illetve Jedlik Ányos pályázat.

Tudományos és közéleti szereplesék,díjak

 • Róna Zsigmond díj - 1988-ban
 • Magyar Meteorológiai Társaság választmányának tagja - 1989-től
 • A "Légkör" folyóirat operatív szerkesztője - 1990-2009-ig
 • A "Légkör" folyóirat szerkesztőbizottságának tagja - 1990-folyamatosan
 • MTA köztestületi tag, MTA Éghajlati albizottság titkára (2004-2008), elnöke (2008-tól)
 • Az Európai Meteorológiai Társaságok nemzeti oktatási referense - 1995-től
 • Széchenyi professzori ösztöndíj - 1997-2001
 • Magyar Meteorológiai Társaság Tudományos Tanácsának tagja - 1998-tól
 • Európai Geofizikai Társaság tagja - 1998-tól
 • Oktatási Minisztérium Tankönyv és Tanszeriroda, szakreferens - 1999-től
 • Időjárás angolnyelvű szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja - 1999-től
 • Steiner Lajos - emlékérem – Magyar Meteorológiai Társaság, 2000
 • Pro Meteorologie díj, Környezetvédelmi Miniszter, 2000
 • 2000 Pro Scientia témavezetői díj (2001) a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumától
 • ELTE Szakterületi Habilitációs bizottság tagja - 2003-tól
 • MTA Közgyűlési képviselő - 2004-től
 • MAB Környezeti Szakbizottság tagja - 2004-től
 • Mestertanár – 2005-től
 • Honvédelemért díj, Honvédelmi Minisztérium, 2005
 • Applied Ecology and Environmental Research folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, 2007-től
 • A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje, Magyar Köztársaság Elnöke, 2009
 • ELTE TTK KDT elnöke, 2009-től
 • ELTE EDT tagja, 2009-től
 • ELTE TTK KHB elnöke, 2009-től
 • ELTE EHB tagja, 2009-től
 • OTKA FT2 zsűri tagja 2008-tól
 • OTKA FT2 zsűri elnöke 2012-től