ÖNÉLETRAJZ
(2021. december 31.)

 

Név:

 

Dr. Haszpra László
Születési hely, idő:

 

Szeged, 1954. október 14.
Végzettségek,
tudományos fokozatok,
címek:

:

- meteorológus, középiskolai fizika tanári diploma, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1980

- egyetemi doktori fokozat (summa cum laude), Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1983

- Ph.D. fokozat (földtudomány), Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1996

- köztisztviselői szakvizsga, 2003

- címzetes egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2004

- akadémiai doktori cím, Magyar Tudományos Akadémia, 2006

- címzetes egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2014

 

Tanulmányok:

- matematika-fizika középiskolai tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 1974-1976

- meteorológia, fizika-szakos középiskolai tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 1976-1979

- egyetemi részképzés 10 hónap, Állami Zsdanov Egyetem és Geofizikai Főobszervatórium, Leningrád, 1978-1979

- állami ösztöndíj 6 hónap, Oslói Egyetem, Oslo, 1987

- UNDP ösztöndíj, több részletben összesen 10 hét, Bureau of Meteorology (Melbourne), NOAA (Washington), Environment Canada (Torontó), University of Galway (Galway), University of East Anglia (Norwich), Umweltbundesamt (Frankfurt), 1988-1989

- WMO/EMEP tanfolyam és vizsga (Háttérlevegőszennyezettség-mérő rendszerek auditálása), 1998

 

Nyelvtudás:

- orosz (középfokú nyelvvizsga, 1979)

- angol (középfokú nyelvvizsga, 1982)

 

Munkahely, beosztás:

- Országos Meteorológiai Szolgálat, tudományos segédmunkatárs (1979-1983)

- ugyanott tudományos munkatárs (1983-1986)

- ugyanott osztályvezető (1986-1995)

- ugyanott tanácsos (1995-2001), főtanácsos (2001-2003), vezető főtanácsos (2003-2018), szakmai tanácsadó (2013-2018)

- MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, tudományos tanácsadó (2013-2018), projektvezető (2018-2021)

- Atommagkutató Intézet, tudományos tanácsadó (2020-  )

- Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, projektvezető (2021-2023)

 

Kutatási területek:

- mérések területi reprezentativitása, mérőhálózatok optimalizálása (1978-1983)

- szén-dioxid koncentráció mérések (1980- )

- légköri oxidánsok és prekurzoraik mérése, átalakulásaik és transzportjuk matematikai modellezése (1983-2002)

- levegőszennyezettség megfigyelő rendszerek (1987-2002)

- üvegház hatású gázok koncentrációjának mérése, légkör és bioszféra közötti áramlásuk (1991- )

 

Jelentősebb kutatási projektek:

- Légszennyező anyagok terjedésének és kémiai átalakulásának együttes tanulmányozása; primer szennyezőanyagok hatásának vizsgálata a levegő minőségére (OKTH, 1983-1985, közreműködő kutató)

- Lokális levegőminőségi vizsgálatok (OKTH/KVM, 1986-1989, OMSZ témavezető)

- Részvétel az EUREKA EUROTRAC nevű környezetvédelmi programjának TOR (Tropospheric Ozone Research) alprogramjában (OMFB és Európai Unió, 1988-1995, a magyar projekt témavezetője)

- Observation of greenhouse gases in Hungary at the ground and at different elevations (MAKA J.F.No. 162/91, 1991-1995, témavezető)

- A széntartalmú légköri üvegház-hatású gázok vertikális fluxusának és függőleges koncentráció-eloszlásának vizsgálat (OTKA T7282, 1993-1996, OTKA T23811, 1996-2000, témavezető)

- Biosphere-atmosphere exchange of carbon dioxide in Central Europe (MAKA JFNo. 504, 1996-1999, témavezető)

- Részvétel az EUREKA EUROTRAC-2 nevű környezetvédelmi programjának TOR-2 (Tropospheric Ozone Research) alprogramjában (1997-2002, a magyar alprogram témavezetője)

- Részvétel az EU 5. K+F Keretprogram AEROCARB (Airborne European Regional Observations of the Carbon Balance) nevű programjában (2000-2003, a magyar alprogram szakmai vezetője)

- Részvétel az EU 5. K+F Keretprogram CHIOTTO (Continuous High-precision Tall Tower Observations of greenhouse gases) nevű programjában (2002-2005, a magyar alprogram szakmai vezetője)

- A bioszféra szerepe a légkör szén-dioxid tartalmának alakulásában (OTKA T42941, 2003-2007, témavezető)

- Részvétel az EU 6. K+F Keretprogram CarboEurope Integrated Project nevű programjában (2004-2008, vezető kutató)

- Magyarország CO2 mérlegének meghatározása (GVOP-3.2.1.-2004-04-0107/3.0 - 2005, projektvezető) - Díj az egészséges környezetért

- Részvétel az INTERREG IIIB CADSES Carbon-Pro (Carbon balance drafting and new resources management tools according to Kyoto Protocol) nevű programjában (2006-2007, a magyar alprogram szakmai vezetője)

- Részvétel az EU 6. K+F Keretprogram IMECC (Infrastructure for Measurement of the European Carbon Cycle) nevű programjában (2007-2010, a magyar alprogram szakmai vezetője)

- Amount and budget of atmospheric greenhouse gases in Hungary (NKTH-OTKA CK77550, 2010-2012, témavezető)

- Részvétel az EU 7. K+F Keretprogram InGOS (Integrated non-CO2 greenhouse Gas Observing System) nevű programjában (2011-2015, a magyar alprogram szakmai vezetője)

- Dynamics of nitrous oxide emission of a typical agricultural region (OTKA K109764, 2014-2016, témavezető)

- Részvétel a Horizon 2020 RINGO (Readiness of ICOS for Necessities of Integrated Global Observations) programjában (2017-2019, a magyar alprogram szakmai vezetője)

- Improving the greenhouse gas budget estimation for Hungary using tall tower observations (OTKA K129118/K141839, 2018-2023, témavezető)

- Részvétel a Horizon Europe PARIS (Process Attribution of Regional Emissions) programjában (2023-2026, a magyar alprogram szakmai vezetője)

 

Publikációk:

- lektorált folyóiratban: 118 (ebből 80 angolul, 38 magyarul, 1702 hivatkozás önhivatkozások nélkül, impakt faktor 188,820, H-index 29)

- konferencia kiadványban: 58 (ebből angolul 50, magyarul 8, 30 hivatkozás önhivatkozások nélkül)

- könyvfejezet: 32 (2 oroszul, 24 angolul, 6 magyarul, 58 hivatkozás önhivatkozások nélkül)

- egyéb folyóirat, ismeretterjesztő cikk: 30

 

Oktatási tevékenység:

- egyetemi tanulmányokkal kapcsolatos gyakorló tanítás (Radnóti Miklós Gimnázium, fizika - 1979)

- alkalmi előadások:

  • WMO Training Course on Background Air Pollution Monitoring – mérési módszertan (1980-1986)

  • Országos Közegészségügyi Intézet, Orvostovábbképző Intézet légszennyeződés-meteorológia (1992, 1993)

  • ELTE Meteorológiai Tanszék – levegőkémia (1984-1990)

- ELTE Meteorológiai Tanszék – szakdolgozat témavezetés (1986-2020)

- ELTE Meteorológiai Tanszék, külső előadó

  • levegőkémia, környezetvédelem - meteorológus képzés (2000-2007)

  • levegőkémia - földtudomány BSc (2008-2010)

  • a troposzféra és a sztratoszféra kémiája, kémiai folyamatok a légkörben - meteorológus MSc, környezettudomány MSc (2011-2017)

- kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem, magyar tannyelvű földrajz kar, meteorológia-hidrológia szakirányú képzés meghívott előadó (levegőkémia-környezetvédelem) (2002-2005)

- Szent István Egyetem Biológiatudományi Doktori Iskola, törzstag (2008-2018)

 

Nemzetközi tevékenység:

- KGST GSZMOSZ XII.1. téma felelőse (1981-1988)

- PHARE Air 101/C: Modernization of the background air pollution monitoring network of Hungary (1992-1995), project manager

- EMEP Steering Body magyar tagja (1991-2007)

- Expert Body on CO2 measurements of the World Meteorological Organization (1993-  )

- EMEP Task Force on Measurements and Modelling tagja (2000-2008)

- Integrated Carbon Observation System Monitoring Station Assembly tagja (2016-  )

- Integrated Carbon Observation System magyar Focal Point (2022-  )

 

Hazai tevékenység: - Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) (1977- )

- MMT Róna Zs. Ifjúsági Kör (1979-1985 - titkár, 1985-1990 - elnök)

- MMT választmányi tag (1986-1997, 2014-  )

- Légkör szerkesztőbizottsági tag (1984- ) , elnök (2022-  )

- Időjárás szerkesztő bizottsági tag (1990- )

- MTA Köztestületi tag (1998- )

- MTA Meteorológiai Tudományos Bizottság tag (2005- ), elnök (2008-2014)

- MMT Tudományos Tanács tag (2006-2009)

- MTA közgyűlési képviselő (2007-2012)

- Acta Geodaetica et Geophysica szerkesztő bizottsági tag (2013-2018)

- MTA Doktori Tanács póttagja (2014-2016)

 

Szakmai elismerések: - Róna Zsigmond Díj (Magyar Meteorológiai Társaság - 1983)

- Kiváló Munkáért kitüntetés (Országos Meteorológiai Szolgálat - 1985)

- Akadémia Díj [megosztott] (Magyar Tudományos Akadémia - 1990)

- legjobb poszter díj - EUROTRAC 2000 Symposium, Garmisch-Partenkirchen (Symposium Committee - 2000)

- Pro Meteorologia emlékplakett (Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter - 2006)

- Steiner Lajos emlékérem (Magyar Meteorológiai Társaság - 2006)

- Szakirodalmi Nívódíj [megosztott] (Országos Meteorológiai Szolgálat - 2003, 2005, 2008, 2010)

- ELTE "Természettudományi Kar nem nevesített Emlékérem" (Eötvös Loránd Tudományegyetem - 2011)

- Schenzl Guidó Díj (Vidékfejlesztési Miniszter - 2011)

- Norbert Gerbier-Mumm International Award [megosztott] (Meteorológiai Világszervezet - 2012)

- Szakirodalmi Nívódíj [megosztott] (Magyar Meteorológiai Társaság - 2012, 2013, 2022)

- Magyar Érdemrend tisztikeresztje (Köztársasági elnök - 2014)

 

Hobbi: kerékpározás, gyalogtúrázás, fényképezés, geocaching, számítógép programozás