Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)

Információ a záróvizsgáról

Földtudomány BSc, meteorológus szakirány:

Szakdolgozati követelmények és tudnivalók (pdf) A szakdolgozatokat a klasszikus mintának megfelelően fekete kötésben kell leadni, a papírlapok kétoldalas nyomtatásúak. A kötésen a SZAKDOLGOZAT megnevezés, a dolgozat írójának neve és az évszám szerepel az alábbi minta elrendezésében: MINTA.

A dolgozat címlapjára két javasolt elrendezés: CÍMLAP1,CÍMLAP2. Ettől eltérő lehet, de minden, a mintákon szereplő információnak rajta kell lennie.

Tételsor:
A 2017 szeptemberében és az után beiratkozó hallgatóknak csak a szakirányos tételsorból kell vizsgázniuk.
Földtudományi alapszak tételsor (alapszak) (pdf)
Meteorológus szakirány tételsor (szakirány) (pdf)

Témaválasztás:
Az aktuális témákat a tanszéki honlap "szakdolgozat főoldalán" szekcióban találhatjátok. A meghírdetett témákon kívül, a választott témavezetővel történő egyeztetést követően, más témából is lehet dolgozatot írni (ha felajánl nektek más témát).

Egyéb záróvizsga tudnivalók (KATT)

Bizottságok:

1. Dr. Bartholy Judit
    dr. habil. Ács Ferenc
    dr. habil. Barcza Zoltán
    dr. Soósné Dezső Zsuzsanna
    dr. Pieczka Ildikó
    dr. Lagzi István László, BME
    OMSZ képviselő
    MH GEOSZ képviselő
2. dr. habil. Weidinger Tamás
    dr. habil. Mészáros Róbert
    dr. Pongrácz Rita
    dr. Breuer Hajnalka
    dr. Leelőssy Ádám
    OMSZ képviselő
    MH GEOSZ képviselő

Meteorológus MSc:

Diplomamunka követelmények és tudnivalók (pdf)

A kötési követelmények a szakdolgozattal közel egyezők, különbség, hogy a megnevezés: DIPLOMAMUNKA.

Két minta a címlaphoz: CÍMLAP1,CÍMLAP2.

Tételsor:
MSc tételsor (közös és szakirányos) (pdf)

Bizottságok:

1. Dr. Bartholy Judit
    dr. habil. Ács Ferenc
    dr. habil. Barcza Zoltán
    dr. Soósné Dezső Zsuzsanna
    dr. Pieczka Ildikó
    dr. Lagzi István László, BME
    OMSZ képviselő
    MH GEOSZ képviselő
2. dr. habil. Weidinger Tamás
    dr. habil. Mészáros Róbert
    dr. Pongrácz Rita
    dr. Breuer Hajnalka
    dr. Leelőssy Ádám
    OMSZ képviselő
    MH GEOSZ képviselő

Záróvizsga:

  • A záróvizsga beosztás általában aszerint történik, hogy a témavezető vagy belső konzulens melyik bizottságban található. Nagyon egyenlőtlen eloszlás esetén eltérésre kell számítani.
  • A záróvizsga előtt kb. egy héttel időbeosztást teszünk közzé, mely csak hozzávetőleges, a megadott időponthoz képest legalább 30-40 perccel korábban kérjük a hallgatók megjelenését.

  • A záróvizsgán a szakdolgozat/diplomamunka tartalmát előadás formájában kell prezentálni. Az előadás hossza 10-12 perc, melyet a vizsgabizottság kérdései követnek.
  • Az előadást, a technikai problémák elkerülése végett ppt (2003-as verzió) vagy pdf formátumban készítsétek el. Amennyiben animációt is bemutatnátok, hozzátok el azt külön fájlként is. Megoldható az is, ha saját lapotopo hoztok a prezentációra.
  • Mindkét képzés (BSc, MSc) esetén két tételt kapnak a hallgatók, egy specializációra és egy a közös képzésre vonatkozóan. A tételek kidolgozására rendelkezésre álló idő minimum 25 perc, de a vizsga menetrendjétől függően ez hosszabb is lehet.

  • BSc államvizsgán a védés és a vizsga egyszerre zajlik (először védés, utána a vizsga felelet).
  • MSc államvizsgán a nyári időszakban, a védés külön napon történik mindkét vizsgabizottság tagjai előtt, a vizsga pedig bizottságokra bontva másnap. Téli időszakban a védés és a vizsga egyszerre zajlik (először védés, utána a vizsga felelet).
  • A téli félévben, a hallgatói létszámra való tekintettel csak az egyik vizsgabizottság vizsgáztat.