Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Pályázat Cím Futamidő Összeg Témavezető
/tanszéki vezető
OTKA A városi hősziget probléma új módszertani közelítései 2001-2005
meghosszabbítva
3,8 millió Ft Dr. Bartholy Judit
NKFP A Kárpát-medence éghajlatának tendenciái és ezek lehetséges hatása a levegőminőség alakulására 2002-2005 20,5 millió Ft Dr. Bartholy Judit
OTKA Körkörös adatok statisztikai elemzése és meteorológiai alkalmazása 2002-2005 2 millió Ft Dr. Matyasovszky István
FKFP Doktori Iskolák pályázata 2002-2006
Monostori Miklós
OTKA Felhőfizikai folyamatok mezoskálájú modellezése 2003-2007 1,6 millió Ft Dr. Ács Ferenc
OTKA A párolgás becslése tenyészidőszakban lokális skálán 2003-2006 2 millió Ft Dr. Ács Ferenc
IHM Budapest és magyarországi nagyobb települések városi hőszigetének becslése, elemzése és oktatása NOAA/AVHRR, Terra/MODIS és Terra/ASTER által mért műholdas információk felhasználásával 2004-2005 1,8 millió Ft Dr. Bartholy Judit
GM, OM Magyarország szén-dioxid mérlegének meghatározása felszíni és repülőgépes mérések segítségével 2004-2005 9 540 000 Ft Dr. Haszpra László
OTKA Az ózon és a szén-dioxid áram mérése és modellezése kontinentális éghajlatú területen 2004-2006 2 740 000 Ft Dr. Mészáros Róbert
CarboEurope-IP Integrated Project CarboEurope-IP Assessment of the European Terrestrial Carbon Balance; EU-6 pályázat 2004-2008 267 960 EUR Dr. Barcza Zoltán
HTMH ELTE Meteorológus TDK Nyári Iskolája 2005 50 000 Ft Dr. Weidinger Tamás
szaktanfolyam Meteorológus asszisztensi tanfolyam 2005 6,5 millió Ft Dr. Weidinger Tamás
GVOP GVOP KMA: Magyarország szén-dioxid mérlegének meghatározása mérések segítségével 2005; meghosszabbítva 2 385 000 Ft Dr. Barcza Zoltán
TET Széncsere monitorozása 2005-2006 2 325 000 Ft Dr. Bartholy Judit
IHM NOAA/AVHRR, Terra/MODIS és Terra/ASTER műhold-szenzorok adatainak felhasználása oktatási és kutatási célokra 2005-2006 2,4 millió Ft Dr. Bartholy Judit
NKFP Magyarország éghajlati múltjának dinamikai vizsgálata és a numerikus modelleken alapuló regionális klíma-előrejelzések módszertanának megalapozása  2005-2007 25 millió Ft Dr. Bartholy Judit
NKFP Heves konvektív viharok előrejelzése és azok környezeti hatásainak tanulmányozása térinformatikai modellekkel 2005-2007 15 millió Ft Dr. Ács Ferenc
OTKA Regionális modellbecslésekkel előállított éghajlatváltozási forgatókönyvek a Kárpát-medence térségére 2005-2008; meghosszabbítva 8 millió Ft Dr. Bartholy Judit
NKFP Felkészülés a klímaváltozásra: környezet, kockázat, társadalom  2005-2008 2,1 millió Ft Dr. Bartholy Judit
NKFP Többléptékű terjedési modellrendszer fejlesztése és tesztelése a 2010-ig várható hazai légszennyezettség környezeti hatásainak becslésére 2005-2008 14 millió Ft Dr. Weidinger Tamás
OMSZ-váll. Üvegházhatású gázok (szén-dioxid, metán, dinitrogén-oxid) mérlegének becslése a légkör és mezőgazdasági területek között Magyarországon  (GVOP) 2006 3 millió Ft Dr. Barcza Zoltán
IHM Nagy térbeli felbontású meteorológiai adatok származtatása NOAA AVHRR adatok alapján ... 2006-2007 1,5 millió Ft Dr. Bartholy Judit
OMSZ-váll. NTERREG IIIB CADSES CARBON-PRO projekt 2006-2008 3,6 millió Ft Dr. Barcza Zoltán
Cecilia EU-6 pályázat 2006-2009 24 millió Ft Dr. Bartholy Judit
OTKA Operátor szeletelés és variációs adatasszimiláció 2006-2009 2,7 millió Ft Dr. Havasi Ágnes
meghosszabbítva: 2010
NKFP Célzott mérőhálózat létrehozása 2006-2009 10,5 millió Ft Dr. Weidinger Tamás
NitroEurope IP EU-6 pályázat 2006-2011 40 000 Ft Dr. Weidinger Tamás
KVM Éghajlatváltozási stratégia cselekvési tervének elkészítéséhez szükséges kutatás 2007; meghosszabbítva: 2008. 8 760 000 Ft Dr. Bartholy Judit
OTKA Mintázatképződés, önszerveződés csapadékrendszerekben és a mintázatok tervezése és vezérlése mikro- és nanoskálán 2007-2010 7,5 millió Ft Dr. Mészáros Róbert
ELMŰ Terhelések napi menetének statisztikai elemzése 2008-2009 1 837 000 Ft Dr. Bartholy Judit
TÉT Magyar-Spanyol 2008-2009 2 millió Ft Dr. Barcza Zoltán
TÉT Magyar-japán 2008-2010 4 340 000 Ft Dr. Mészáros Róbert
SEE-GRID
2008-2010 4 550 000 Ft Dr. Mészáros Róbert
OMSZ-váll. Levegőkörnyezeti adatgyűjtő rendszer fejlesztése 2009-2010 1 millió Ft Dr. Barcza Zoltán
Geomon Légköri szén-dioxid és metán mérése Hegyhátsálon 2009-2010; meghosszabbítva: 2011. 2 688 000 Ft Dr. Barcza Zoltán
OMSZ-váll. Hegyhátsáli adatgyűjtő és adattovábbító rendszer fejlesztése 2009-2011 1 millió Ft Dr. Barcza Zoltán
OTKA Extrém események várható változása regionális klímamodell-eredmények alapján 2009-2012 7 910 000 Ft Dr. Bartholy Judit
OMSZ-váll. Adatfeldolgozó szoftver fejlesztése 2010 750 000 Ft Dr. Barcza Zoltán
Szakképzési
2010 2 millió Ft Dr. Bartholy Judit
Veszprém-váll.
2010 6 300 000 Ft Dr. Mészáros Róbert
Greengrass EU-6 pályázat 2010 20 000 EUR Dr. Weidinger Tamás
E-ON E-On rendelkezésére álló adatok feltérképezése, modellszámítások, fejlesztési lehetőségek 2010-2011 4 750 000 Ft Dr. Bartholy Judit
TÁMOP
2010-2012 16 490 000 Ft Dr. Weidinger Tamás
TÁMOP
2010-2012 18 millió Ft Dr. Bartholy Judit
OTKA Baleseti és folyamatos kibocsátás révén a légkörbe kerülő szennyezőanyagok monitorozása és terjedésük modellezése 2010-2013 7,5 millió Ft Dr. Mészáros Róbert
Corvinus-váll. RCM regionális klímamodellezés 2011 1,5 millió Ft Dr. Bartholy Judit
Pécs-váll. Éghajlatváltozási adatok OTKA kutatáshoz 2011 500 000 Ft Dr. Bartholy Judit
OMSZ-váll. Levegőkörnyezeti adatgyűjtő rendszer fejlesztése 2011 375 000 Ft Dr. Barcza Zoltán
GHG-EUROPE
2011-2013 7,7 millió Ft Dr. Barcza Zoltán
OMSZ-váll. Levegőkörnyezeti adatgyűjtő rendszer fejlesztése 2012 1 016 000 Ft Dr. Barcza Zoltán
OTKA Mezőgazdasági művelés alatt álló területek víz- és szénmérlegének mérése és modellezése 2012-2016 31 894 000 Ft Dr. Barcza Zoltán
OTKA A légszennyezettség és a városi zöldfelületek kölcsönhatásainak vizsgálata mérések és modellszámítások alapján 2013-2016 12 265 000 Ft Dr. Mészáros Róbert
OMSZ-váll. Levegőkörnyezeti adatgyűjtő rendszer fenntartása 2014 1 016 000 Ft Dr. Barcza Zoltán