logo
ELTE Meteorológiai Tanszék => Oktatás => FORTRAN 77 feladatgyűjtemény => Kezdő feladatok fájlbeolvasással

FORTRAN 77 feladatgyűjtemény

Kezdő feladatok fájlbeolvasással

A következőkben a kezdő feladatok úgy módosultak – néhány új feladattal kiegészülve, – hogy az adatok beolvasása minden esetben a felhasználó helyett immár fájlból történjen, ezért mellékelten szerepelnek a felhasználandó fájlok (és a hozzájuk szükséges informácók), amelyek a jobboldali kódszámra kattintva érhetők el. A fájlokat mentsd egy mappába a programoddal!

1.

Készíts egy olyan programot, amely fájlból beolvasott két oldalhossz alapján kiszámítja egy téglalap kerületét és területét!

Aa01ro

info

2.

Számíttasd ki egy FORTRAN-programmal egy tetszőleges ellipszis területét! Segítség: T=abπ, ahol a és b a fél nagytengely és a fél kistengely, amelyeket fájlból olvass!

Aa01bz

info

3.

A fájlból beolvasott két számból számítsd ki egy általad írt program segítségével a számtani közepüket!

Aa02ro

info

4.

Készíts egy programot, amely a megadott fájlból beolvassa a 12 havi hőmérsékletet, és kiszámítja mennyi a köztük szereplő negatív illetve a pozitív számok részösszege!

Aa09ro

info

5.

Készíts egy FORTRAN nyelvű programot, ami kiszámítja a fájlban megadott nyomásszinteken elhelyezkedő, mellette megadott hőmérsékletű levegőrétegek potenciális hőmérsékletét: Potential temperatur ahol Q a potenciális hőmérséklet (vagyis az eredmény), T a levegőelem hőmérséklete Kelviben, és p az adott szint légnyomása hektoPascalban (=millibárban). Az eredményeket fájlba írd, majd táblázatkezelőbe átmásolva ábrázold diagramon!

Aa03bz

info

6.

Készíts egy FORTRAN nyelvű programot, ami kiszámítja a telítési gőznyomás értékét a fájlból beolvasott, Kelvinben megadott hőmérsékleteken a Magnus-Teten-formula felhasználásával: Magnus-Teten-formula ahol es a telítési gőznyomás hektoPascalban (=millibárban), t pedig a hőmérséklet Celsius fokban megadva.

Aa04bz

info

7.

Kérjük be a mellékelt fájlból 7 nap dunai vízállásadatát (Szob), naponta egy reggeli és egy esti méréssel, vagyis készítsünk egy 7x2-es mátrixot, majd írassuk ki képernyőre!

Aa04ks

info

8.

A megadott fájlban 1901-2000-ig szerepelnek középhőmérsékleti adatok (OMSz). Olvassuk be mindet egy mátrixba! Keresd ki általad írt program segítségével születési évedet, és írasd ki a rá jellemző évi középhőmérsékletet! Keresd ki, hogy mely években közelítette meg ezt az értéket az évi középhőmérséklet kevesebb, mint egytized fokkal! Számítsd ki, hogy a talált évek közül melyikben volt a legkisebb a középhőmérséklet és a legkisebb napi középhőmérséklet közötti különbség! Végezetül írasd ki, hogy az így talált év hányadik hónapjában volt a legmagasabb napi középhőmérséklet!

Aa01ks

info

9.

Írjunk egy programot, amelynek segítségével a megadott fájlból beolvassuk az 1987-88 évek havi csapadékösszegeit, majd kiválogatjuk azokat a hónapokat, amelyekben 80 mm-nél több hullott! Írassuk ki ezeket a dátumokat az aznap mért mennyiséggel egyetemben!

Aa03ks1

info

10.

Készíts maximumkereső programot! Válaszd ki, hogy az 1987-88 évek mely hónapjában hullott a legtöbb hó!

Aa03ks2

info

11.

Válogasd ki, hogy az 1987-88 évek mely hónapjaiban volt egyáltalán zivatartevékenység!

Aa03ks2

info

12.

A mellékelt 3 fájlban a három év havi klímaadatai találhatók. Olvasd be a havi csapadékösszegeket egy értelemszerűen 3x12-es mátrixba, majd képezd az átlagukat!

Aa04ks

13.

A mellékelt fájlból válaszd ki azokat a napfénytartam összegeket, amelyek meghaladják a napi 10 órát, és képezd az átlagukat!

A27hh

info

14.

Olvassuk be a mellékelt fájlból 1999. szeptember (30 nap) csapadék-megfigyelésének eredményét (1, ha esett aznap; 0, ha nem esett). Számoljuk meg, és írjuk ki, hogy hány esős nap volt!

A27hh

info


<< TETEJÉRE
Összetettebb feladatok >>


A feladatgyűjteményt Barcza Zoltán felügyelete alatt a Korszerű meteorológiai adatformátumok című kurzus keretén belül Kertész Szilvia állította össze, aki várja az észrevételeket e-mailben: xilvi@elte.hu.

Ötleteikkel, feladataikkal segítettek:

Barcza Zoltán, Hetényi György, Ihász István, Kern Anikó, Lakatos Mónika, Pieczka Ildikó, Rónai Orsolya, Rózsa Gábor, Szinyei Dalma, Torma Csaba, Vöröss Veronika.


[Aktuális hírek][A Tanszék rövid története][Oktatás][A Tanszék dolgozói][Képek][Hallgatók lapjai]

Copyright ©ELTE Department of Meteorology
Kezdõlap