Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
PhD képzés a Meteorológiai Tanszéken

A Tanszék adjunktusai, docensei illetve egyetemi tanárai az ELTE Földtudományi illetve Környezettudományi Doktori Iskolájában (DI) lehetnek akkreditálva. Ez azt jelenti, hogy a hely szerint a Tanszéken található doktoranduszok e két DI közül választhatnak. Emellett más Tanszékeken keresztül a Meteorológus MSc-t követően az ELTE Fizika, illetve Matematika doktori iskolájába is nyertek már felvételt hallgatók.

  Tudnivalók
 • Jó előre kell gondolni a képzést illetően, mert téma ritkán kerül kiírásra célszemély nélkül
 • Doktori témát csak a cél doktori iskolába akkreditált oktató írhat ki (minimum adjunktus és pár éve rendelkezik PhD-vel)
 • A nappali képzésben a doktorandusz jogilag hallgató, diákigazolvánnyal és TB járulékkal, ugyanakkor a munkával töltött évekbe nem számít bele
 • A nappali tagozatos hallgatók munkaideje heti 37 óra (+/- amennyit a témavezető kér).
 • A nappali tagozatos ösztöndíj jelenlegi összege: nettó 105000Ft/hó a 2016. szeptembere előtt kezdőknek (3 éves képzés)
 • A nappali tagozatos ösztöndíj jelenlegi összege: nettó 140000Ft/hó a 2016. szeptemberében kezdőknek, mely a 2. évet záró komplex vizsga után 180000 Ft/hóra emelkedik. Amennyiben a hallgató a 2. évet követően beiratkozik, de nem fejezi be a doktori képzését úgy a teljes képzési összeget vissza kell fizenie.
 • Amennyiben a hallgató külső kutató helyen dolgozik (pl. OMSZ, MH GEOSZ), nem nyerhet államilag finanszírozott ösztöndíjat. Ilyen esetben a költségtérítés mértéke félévente kb. 90000Ft, más esetben kb. 450000Ft/félév.
 • Felhívánk a hallgatók figyelmét az Egyetemi Doktori Szabályzat 39.§-ára (Szabályzat):
  • (1) A magyar állami ösztöndíjas hallgató az aktív hallgatói időszakokban –a képzési terv részét képező szakmai gyakorlat vagy a doktori iskola, illetőleg a doktoranduszképzését folytató tanszék (intézet, kutatóhely), külön megállapodásban rögzített, részvételével folyó kutatási vagy egyéb szakmai együttműködésben végzett munka kivételével –a képzés ideje alatt nem létesíthet más foglalkoztatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyt.
  • (2) A kari doktori szabályzatban meghatározott feltételekkel és eljárásban a hallgató kérelmére a dékán –a témavezető és a kutatóhely vezetőjének együttes javaslata és a doktori iskola tanácsának támogató véleménye alapján –részmunkaidős (legfeljebb a törvényes munkaidő fele) foglalkoztatást engedélyezhet más foglalkoztatónál a magyar állami ösztöndíjas hallgató számára.


   Felvételi szempontok:
  • publikációk
  • TDK részvétel
  • korábbi kutatási háttér
  • erős hátszél
  • jó tanulmányi eredmény


A Meteorológiai Tanszékhez köthető doktori képzésben végzett hallgatók listája ITT megtalálható.


Jelenlegi nappali tagozatos, államilag finanszírozott doktoranduszok, doktori iskolájuk (FDI - Földtudományi DI, KDI - Környezettudományi DI), képzési rendjük és témájuk:
Évfolyam Név Doktori iskola Témavezető Téma
3. éves Kovács Attila FöDI Mészáros Róbert Levegőminőség előrejelző rendszer fejlesztése a Kárpát-medencére a WRF-Chem csatolt előrejelzési és levegőkémiai modell alkalmazásával
3. éves Kristóf Erzsébet FöDI Bartholy Judit,
Pongrácz Rita
Légköri oszcillációs, cirkulációs folyamatok validálása az éghajlati modellekben
2. éves Dian Csenge FöDI Pongrácz Rita,
Bartholy Judit
A változó városi környezet klimatikus elemzése, többszempontú tipizálása, modellezése
2. éves Kalmár Tímea FöDI Pongrácz Rita,
Bartholy Judit
Nem-hidrosztatikus regionális klímamodell adaptálása, érzékenység vizsgálata és hosszú időtartamú szimulációja
2. éves Szabó Amanda Imola KDI Ács Ferenc,
Breuer Hajnalka
Az éghajlat és az éghajlat-változás mezo és globális léptékű vizsgálata Feddema alapján
1. éves Hollósi Roland KDI Barcza Zoltán Agárkörnyezet-gazdálkodási döntéstámogató szoftver kialakítása