Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
PhD képzés a Meteorológiai Tanszéken

A Tanszék adjunktusai, docensei illetve egyetemi tanárai az ELTE Földtudományi illetve Környezettudományi Doktori Iskolájában (DI) lehetnek akkreditálva. Ez azt jelenti, hogy a hely szerint a Tanszéken található doktoranduszok e két DI közül választhatnak. Emellett más Tanszékeken keresztül a Meteorológus MSc-t követően az ELTE Fizika, illetve Matematika doktori iskolájába is nyertek már felvételt hallgatók.

  Tudnivalók
 • Jó előre kell gondolni a képzést illetően, mert téma ritkán kerül kiírásra célszemély nélkül
 • Doktori témát csak a cél doktori iskolába akkreditált oktató írhat ki (minimum adjunktus és pár éve rendelkezik PhD-vel)
 • A nappali képzésben a doktorandusz jogilag hallgató, diákigazolvánnyal és TB járulékkal, ugyanakkor a munkával töltött évekbe nem számít bele
 • A nappali tagozatos hallgatók munkaideje heti 37 óra (+/- amennyit a témavezető kér).
 • A nappali tagozatos ösztöndíj jelenlegi összege: nettó 105000Ft/hó a 2016. szeptembere előtt kezdőknek (3 éves képzés)
 • A nappali tagozatos ösztöndíj jelenlegi összege: nettó 140000Ft/hó a 2016. szeptemberében kezdőknek, mely a 2. évet záró komplex vizsga után 180000 Ft/hóra emelkedik. Amennyiben a hallgató a 2. évet követően beiratkozik, de nem fejezi be a doktori képzését úgy a teljes képzési összeget vissza kell fizenie.
 • Amennyiben a hallgató külső kutató helyen dolgozik (pl. OMSZ, MH GEOSZ), nem nyerhet államilag finanszírozott ösztöndíjat. Ilyen esetben a költségtérítés mértéke félévente kb. 90000Ft, más esetben kb. 450000Ft/félév.
 • Felhívánk a hallgatók figyelmét az Egyetemi Doktori Szabályzat 39.§-ára (Szabályzat):
  • (1) A magyar állami ösztöndíjas hallgató az aktív hallgatói időszakokban –a képzési terv részét képező szakmai gyakorlat vagy a doktori iskola, illetőleg a doktoranduszképzését folytató tanszék (intézet, kutatóhely), külön megállapodásban rögzített, részvételével folyó kutatási vagy egyéb szakmai együttműködésben végzett munka kivételével –a képzés ideje alatt nem létesíthet más foglalkoztatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyt.
  • (2) A kari doktori szabályzatban meghatározott feltételekkel és eljárásban a hallgató kérelmére a dékán –a témavezető és a kutatóhely vezetőjének együttes javaslata és a doktori iskola tanácsának támogató véleménye alapján –részmunkaidős (legfeljebb a törvényes munkaidő fele) foglalkoztatást engedélyezhet más foglalkoztatónál a magyar állami ösztöndíjas hallgató számára.


   Felvételi szempontok:
  • publikációk
  • TDK részvétel
  • korábbi kutatási háttér
  • erős hátszél
  • jó tanulmányi eredmény


A Meteorológiai Tanszékhez köthető doktori képzésben végzett hallgatók listája ITT megtalálható.


Jelenlegi nappali tagozatos, államilag finanszírozott doktoranduszok, doktori iskolájuk (FDI - Földtudományi DI, KDI - Környezettudományi DI), képzési rendjük és témájuk:
Évfolyam Név Doktori iskola Témavezető Téma
4. éves Dian Csenge FöDI Pongrácz Rita,
Bartholy Judit
A változó városi környezet klimatikus elemzése, többszempontú tipizálása, modellezése
4. éves Kalmár Tímea FöDI Pongrácz Rita,
Bartholy Judit
Nem-hidrosztatikus regionális klímamodell adaptálása, érzékenység vizsgálata és hosszú időtartamú szimulációja
4. éves Szabó Amanda Imola KDI Ács Ferenc,
Breuer Hajnalka
Az éghajlat és az éghajlat-változás mezo és globális léptékű vizsgálata Feddema alapján
3. éves Hollósi Roland KDI Barcza Zoltán Agárkörnyezet-gazdálkodási döntéstámogató szoftver kialakítása
2. éves Berényi Alexandra FöDI Bartholy Judit,
Pongrácz Rita
Változó légköri cirkuláció és a szélsőségek gyakoribbá válásának kapcsolata
2. éves Dávid Réka Ágnes FöDI Barcza Zoltán A növényzet fenológiai ciklusának vizsgálata
2. éves Varga Ákos János FöDI Breuer Hajnalka,
Horváth Ákos
A klímaváltozás hatása a felszíni energiaháztartástól függő veszélyes időjárási jelenségekre
2. éves Varga-Balogh Adrienn FöDI Mészáros Róbert Idősor alapú rövid- és ultrarövidtávú meteorológiai előrejelzések fejlesztése gépi tanulással