Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Szakmai önéletrajz
Bartholy Judit
(2012. március)

  Személyi adatok:
 • Születési hely, idő: Budapest, 1952. 11. 07.
 • Családi állapot: férjezett, 2 gyermek anyja

  Tanulmányok, címek:
 • diploma: meteorológus, matematika tanár, ELTE TTK, Budapest, 1976.
 • egyetemi doktori cím: ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest, 1978.
 • kandidátusi cím: Magyar Tudományos Akadémia, Minősítő Bizottság, Budapest, 1988.
 • habilitáció: ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest, 1996.
 • egyetemi tanári cím: ELTE, Természettudományi Kar, 2000.
 • MTA doktora Magyar Tudományos Akadémia, 2006.

  Szakmai tevékenység
 • 2009-2012 dékánhelyettes
 • 1996- tanszékvezető, ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest
 • 2000- egyetemi tanár, ELTE Meteorológiai Tanszék. Oktatott tárgyak: éghajlattan, klímaváltozás, általános meteorológia, statisztikus klimatológia.
 • 1992-2000 egyetemi docens, ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest
 • 1991-1992 tudományos főmunkatárs, ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest
 • 1988-1991 tudományos titkár, Központi Meteorológiai Intézet, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest
 • 1985-1988 kandidátusi ösztöndíjas, MTA TMB
 • 1985-1986 Posztdoktori ösztöndíj, NMC NOAA, Washington D.C., U.S.A.
 • 1976-1985 tudományos segédmunkatárs, majd munkatárs, OMSZ KMI

  Nyelvtudás
 • Angol (középfok), német (olvas), olasz (olvas), orosz (alapfok)

  Kutatási területei
 • Statisztikus klimatológia, globális klímaváltozás és regionális modellezés, városklíma, alkalmazott klimatológia, idősor-analízis, EOF-analízis, hosszú távú előrejelzés, megújuló erőforrások.
 • Ezen témakörökben 23 elnyert hazai és nemzetközi kutatási projektben vett részt témavezetőként illetve konzorciumi tagként. Ebből 6 Európai Uniós pályázat, 6 OTKA pályázat, 3 NKFP illetve Jedlik Ányos pályázat.

  Szakdolgozatok témavezetése: 16, Doktori disszertációk témavezetése: 12 (a folyamatban lévőkkel együtt)

  Tudományos és közéleti szereplés, díjak
 • Róna Zsigmond díj - 1988-ban,
 • Magyar Meteorológiai Társaság választmányának tagja - 1989-től
 • A "Légkör" folyóirat operatív szerkesztője - 1990-2009-ig
 • A "Légkör" folyóirat szerkesztőbizottságának tagja - 1990-folyamatosan
 • MTA köztestületi tag, MTA Éghajlati albizottság titkára (2004-2008), elnöke (2008-tól)
 • Az Európai Meteorológiai Társaságok nemzeti oktatási referense - 1995-től
 • Széchenyi professzori ösztöndíj - 1997-2001
 • Magyar Meteorológiai Társaság Tudományos Tanácsának tagja - 1998-tól
 • Európai Geofizikai Társaság tagja - 1998-tól
 • Oktatási Minisztérium Tankönyv és Tanszeriroda, szakreferens - 1999-től
 • Időjárás angolnyelvű szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja - 1999-től
 • Steiner Lajos - emlékérem – Magyar Meteorológiai Társaság, 2000
 • Pro Meteorologie díj, Környezetvédelmi Miniszter, 2000
 • 2000 Pro Scientia témavezetői díj (2001) a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumától
 • ELTE Szakterületi Habilitációs bizottság tagja - 2003-tól
 • MTA Közgyűlési képviselő - 2004-től
 • MAB Környezeti Szakbizottság tagja - 2004-től
 • Mestertanár – 2005-től
 • Honvédelemért díj, Honvédelmi Minisztérium, 2005
 • Applied Ecology and Environmental Research folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, 2007-től
 • A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje, Magyar Köztársaság Elnöke, 2009
 • ELTE TTK KDT elnöke, 2009-től
 • ELTE EDT tagja, 2009-től
 • ELTE TTK KHB elnöke, 2009-től
 • ELTE EHB tagja, 2009-től
 • OTKA FT2 zsűri tagja 2008-tól
 • OTKA FT2 zsűri elnöke 2012-től

  Kutatási tevékenység az elmúlt 10 évben:
 • 2009-2012: Közös kutatás: Climate Change and Impacts on Water Supply (CC-WATERS), European Regional Development Fund (ERDF) SEE/A/022/2.1/X (2009-2012), Témavezető: Gerhard Kuschnig
 • 2011-2012: Közös kutatás: Development of the flood prevention information system in thecatchment area of the Upper River Tisza. Swiss Hungarian Cooperation Programme SH/2/1, Témavezető: Szabó János (VKKI)
 • 2011-2015: Európai együttműködésben nemzeti delegált: COST ESSEM Action ES1102 - Leskálázási módszerek értékelése és beépítése klímaváltozási kutatásokba (VALUE - Validating and Integrating Downscaling Methods for Climate Change Research). Témavezető: Douglas Maraun, Német Meteorológiai Szolgálat.
 • 2011-2014: Európai együttműködésben nemzeti delegált: COST Action ES1005 - A napsugárzás változásainak földi klímára gyakorolt hatásának komplexebb elemzése (Towards a more complete assessment of the impact of solar variability on the Earths climate (TOSCA)). Témavezető: Thierry Dudok De Wit, Holland Meteorológiai Szolgálat.
 • 2010-2011: Témavezető: Terhelések napi menetének statisztikai elemzése idősoros fogyasztók mérési pontjaira vonatkozóan, ELMŰ
 • 2009-2012: Témavezető: Extrém események várható változása regionális klímamodell-eredmények alapján. (OTKA K 78125 )
 • 2010-2011: Témavezető: Alállomásokba és TMOK oszlopokra telepítendő szélmérő berendezések megvalósíthatósági vizsgálata. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt
 • 2008-2009: Témavezető: MODIS adatok valós idejű feldolgozása és egyéb meteorológiai vonatkozású alkalmazásai. Magyar Űrkutatási Iroda (TP-338)
 • 2007-2008: Közös kutatás: Az éghajlatváltozási stratégia és cselekvési tervének elkészítéséhez szükséges kutatás. Témavezető: Horányi András, Mika János, OMSz, Budapest. (KVVM)
 • 2007-2011: Közös kutatás: Új módszer a meteorológiai hatások tervezési értékeinek meghatározására. Témavezető: Lenkei Péter, Pécsi Tudományegyetem. (OTKA K/69164)
 • 2006-2009: Témafelelős: Central and Eastern Europe Climate Change Impact and Vulnerability Assessment. Témavezető: Tomas Halenka, Károly Egyetem, Prága, Csehország. (EU 6th FP: GOCE-037005)
 • 2006-2007: Témavezető: A katasztrófavédelem, az egészségügy, a mezőgazdaság, s az építőipar számára közvetlenül hasznosítható éghajlatváltozási forgatókönyvek előállítása hazánk térségére. MEH-MTA IV.3.1.
 • 2006-2007: Témavezető: Nagy térbeli felbontású meteorológiai adatok származtatása NOAA AVHRR, ATOVS és Terra/Aqua MODIS adatokból. Magyar Űrkutatási Iroda (TP-287)
 • 2005-2010: Európai együttműködésben nemzeti delegált: COST Action 733 - Az európai időjárási típusrendszerek alkalmazása és az osztályozási rendszerek egységesítése (Harmonisation and Applications of Weather Types Classifications for European Regions). Témavezető: Ole Tveito, Norvég Meteorológiai Szolgálat.
 • 2005-2008: Közös kutatás: Felkészülés a klímaváltozásra: környezet – kockázat – társadalom. Témavezető: Harnos Zsolt, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. (NKFP-6/079/2005)
 • 2005-2009: Témavezető: Regionális modellbecslésekkel előállított éghajlatváltozási forgatókönyvek a Kárpát-medence térségére. (OTKA T/049824)
 • 2005-2007: Közös kutatás: Magyarország éghajlatának dinamikai vizsgálata, és a numerikus modelleken alapuló regionális klímaelőrejelzések módszertanának megalapozása. Témavezető: Horányi András, OMSz, Bp. (NKFP-3A/082/2004)
 • 2004-2005: Témavezető: Budapest és magyarországi nagyobb települések városi hőszigetének becslése, elemzése és oktatása NOAA/AVHRR, Terra/MODIS és Terra/ASTER által mért műholdas információk felhasználásával. Informatikai és Hírközlési Minisztérium (TP-241)
 • 2002-2005: Közös kutatás: Időjárási szélsőségek matematikai statisztikai vizsgálata változó éghajlati feltételek mellett. Témavezető: Dr. Szeidl László, PTE, Pécs. (OTKA T/038423)
 • 2002-2005. Közös kutatás: A Kárpát-medence éghajlatának tendenciái és ezek lehetséges hatása a levegőminőség alakulására. Témavezető: Dr. Mika János, OMSz, Bp. (NKFP-3A/0006/2002)
 • 2002-2004: Témafelelős: Continuous HIgh precisiOn Tall Tower Observations of greenhouse gases (EU-5, EC CHIOTTO EVK2-CT-2002/00163)
 • 2001-2004: Témavezető: A városi hősziget probléma új módszertani közelítései. (OTKA/T-034867)
 • 2000-2002: Témafelelős: Airborn European Regional Observations of the Carbon Balance (EU-5, EC AEROCARB EVK2-CT-1999-00013)
 • 1998-2002: Témavezető: Magyarország éghajlati képe új megfigyelési rendszerek mérési technikák matematikai módszerek felhasználása témakörben. (OTKA/T-026629)
 • 1998-2001: Magyarország Éghajlati Atlaszának új kiadásában való operatív közreműködés
 • 1992-2003: Közös kutatás: Éghajlatváltozások modellezése témakörben Nebraskai Egyetem, Általános Mérnöki Tanszék, USA. (NSF/INT-91-19295)

  Iskolateremtő tevékenység - OTDK dolgozatok témavezetése
 • Galambosi Ágnes (meteorológus, 1993) OTDK I. díj
 • Szöllősi Imre (meteorológus, 1994)
 • Jakab Adrienn (meteorológus, 1995) Hille Alfréd díj
 • Vígh Gabriella (meteorológus, 1995)
 • Radics Kornélia, Jakab Adrienn (meteorológus, 1996) OTDK II. díj
 • Pongrácz Rita (meteorológus, 1996) OTDK II. díj
 • Radics Kornélia (meteorológus, 1997) Pro Sciencia érem
 • Czucz Bálint, Molnár Zsófia, Németh Csilla (meteorológus, 1998)
 • Dezső Zsuzsanna (meteorológus, 2000)
 • Pattantyús-Ábrahám Margit (meteorológus, 2004) OTDK I. díj
 • Kern Anikó (meteorológus, 2005)
 • Lelovics Enikő (környezettudomány BSc, 2009)
 • Miklós Erika (földtudomány BSc, 2009)
 • Dobor Laura (földtudomány BSc, 2009)

  Iskolateremtő tevékenység - Szakdolgozatok és doktori disszertációk témavezetése
 • Puskás Márta (meteorológus, 1982)
 • Csima Gabriella (meteorológus, 1985)
 • Radnóti Gábor (meteorológus, 1985)
 • Galambosi Ágnes (meteorológus, 1993)
 • Sárközi Szilárd (meteorológus, 1994)
 • Mészáros Róbert (Ph.D., 2003)
 • Szöllősi Imre (meteorológus, 1995)
 • Pongrácz Rita (meteorológus, 1996)
 • Vígh Gabriella (meteorológus, 1996)
 • Kovács Attila (meteorológus, 1996)
 • Radics Kornélia (meteorológus, 1997)
 • Szilágyi Krisztina (meteorológus, 1997)
 • Pongrácz Rita (Ph.D., 2003)
 • Horváth F. Ákos (Ph.D., 1996-99)
 • Radics Kornélia (Ph.D., 2004)
 • Molnár Zsófia (meteorológus, 2000)
 • Havasi Ágnes (Ph.D., 2004)
 • Dezső Zsuzsanna (meteorológus, 2002)
 • Dezső Zsuzsanna (Ph.D., 2010)
 • Tokodi Tímea (környezettan, 2004)
 • Kern Anikó (meteorológus, 2004)
 • Lőrincz Andrea (meteorológus, 2004)
 • Kern Anikó (Ph.D., 2004-2007)
 • Zsótér Ervin (Ph.D., 2004-)
 • Torma Csaba (Ph.D., 2012)
 • Hunyady Adrienn (Ph.D., 2005-)
 • Pieczka Ildikó (Ph.D., 2013)
 • Konkolyné Bihari Zita (Ph.D., 2008-)
 • Péliné Németh Csilla (Ph.D., 2008-)
 • Nagy Júlia (Ph.D., 2010-)
 • Sztakó Anna (Ph.D., 2011-)
 • Kelemen Fanni (Ph.D., 2011-)
 • Miklós Erika (Ph.D., 2011-2012)