Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Végzett hallgatók
1954
Név Diplomamunka cím
Bódy Károly Van-e főnhatás, és milyen mértékű a Mecsek mögött?
Czelnai Rudolf Az okklúziós frontok aerológiája
Császár Margit
Fekete Ottó Időjárási helyzet kidolgozása hideg front átvonulása esetén, Magyarország felett
Jeney Csaba
Katkó Bertalan Melegfront átvonulásával kapcsolatos időjárási helyzet
Lépp Ildikó A 0 fokos és -10 fokos izotermák magasságának ingadozása, gyakorisági és átlagos értékei
Mahr Jenő Magyarországi ködhelyzet
Nagy István Sebesség szerinti szélirányeloszlás a terminus észlelések alapján a Dunántúl északnyugati részén
Nagy Lajos Talajközeli inverzió nagysága, gyakorisága különböző légtömegekben
Papp Éva A napsugárzás által közölt energia-mennyiségek feldolgozása a Cu képződéssel kapcsolatban
Pletser János Az egyes fejlődési fázisok bekövetkezéséhez szükséges hőösszegek mezőgazdasági kultúrnövényeinknél
Rákóczi Ferenc A sztratoszférikus kompenzáció kimutatása a talajnyomással kapcsolatban
Titkos Ervin A meteorológiában használatos hőmérsékleti fogalmak elmélete
Tóth Jenő A hőmérőházikóban és a talaj (felszínén) legfelső rétegeiben mért hőmérsékleti adatok közötti különbség szélső eseteinek megállapítása
Tóth Pál A cumulusképződéshez szükséges energia közepes értékei az egyes hónapokban
Vancsó Imre
Frontok sebességének és gyorsulásának számítása sík terület felett