Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Végzett hallgatók
1956
Név Diplomamunka cím
Adámy László A troposzférikus légköri feláramlások időjárási feltételei
Ajtai Ágnes
Asbóth Mária Léghőmérséklet és légnedvesség tehénistállóban
Bán Mihály Felmelegedési viszonyok Magyarországon anticiklonális időjárási helyzetekben
Cseh Éva
Dunay Sándor A száraz levegő energiaegyenletei
Endrődy Gabriella A hőmérsékleti advekció szerepe a magyarországi tavaszi fagyhelyzetekben
Fleischammer Éva
Gajzágó László
Götz Gusztáv A talajközeli légnyomási mező változásának advektív és dinamikai tényezői
Graics Ágnes A cirkuláció elmélete és meteorológiai vonatkozásai
Hirling György A direkt napsugárzás értékének változása az Erdõháton kialakított mesterséges domb lejtõin mért adatok alapján
Illés László A Kárpátok hatása a nyomás, a szél és a hőmérséklet mezejére északi és északkeleti anticiklonális időjárási helyzetekben
Kapovits Albert A hidegfront
Koflanovits Erika A labilitási energia szerepe csapadékos időjárási helyzetekben
Koppány György A szubtrópusi anticiklonok kapcsolata a sarkvidéki hideg léghalmazokkal
Kovács Lívia
Kovács Pál
Örményi Imre
Pápai László
Pásztor Elvira A talajhőmérséklet alakulása búzaállomány alatt
Ried József
A lehűlési értékek vizsgálata különböző mezoklímákban
Róth Renáta A kicserélődési együttható elmélete és gyakorlata
Saikó János
Simon József A Balaton hatása a közvetlen és távolabbi környezetének éghajlatára
Sirató József Időjárási helyzetek Európában a tiszántúli nagy csapadékok idején
Soós Éva A légkör egyensúlyi állapotai
Szeicz Géza A köd előrejelzése
Szekeres Emma A hőmérsékleti advekció hatása a légnyomási mező változására
Szentiványi Miklós Rendkívül száraz és csapadékos téli félévek és előfordulásának valószínűsége
Ried József
Szirom Hugó
Szokol Ilona A domborzat hatása a Kárpát-medence csapadékviszonyaira
Tänczer Tibor A lehûlés mértéke frontmentes éjszakán
Tölgyesi István
Újlaki István
Varga Miklós A -10 °C-nál erõsebb, hótakaró nélküli fagyok gyakoriságának vizsgálata Debrecen-Pallag állomás 26 évi (1929-1955) megfigyelései alapján
Ventura Eduárd Az inverziók megjelenése és alakulása a troposzfárában és ezek időjárási kapcsolatai
Wirth Endre Hókristályok vizsgálata