Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Végzett hallgatók
1966
Név Diplomamunka cím
Balogh Zoltán A konvektív rendszerekben fellépõ egyes statisztikai és dinamikai problémák
Balog Zsolt
Bálint Júlia Hosszantartó csapadékfolyamatok szinoptikai vizsgálata a Kárpát-medencében
Giczi Csaba
Korenchy Emõke A barotróp örvényegyenlet numerikus integrációja
Orendi Katalin A szél változása a magassággal a súrlódási rétegben
Papp Andor