Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Végzett hallgatók
1989
Név Diplomamunka cím
Borsos József A felszínközeli réteg átlagos szélprofiljainak vizsgálata a helikopteres repülések szempontjából
Fejes Edina Éghajlati idõsorok optimális simítása
Fövényi Attila A Duna és a Tisza vízgyûjtõjén nagy csapadékot okozó idõjárási képzõdmények tipizálása és paraméteres vizsgálata
Horányi András Meteorológiai mezõk izentróp objektív analízise spline interpoláció alkalmazásával
Labancz Krisztina A shallow-water egyenletrendszer megoldása kvázi-Lagrange numerikus módszer alkalmazásával
Szenyán Ildikó Kísérlet az analógiás hosszútávú elõrejelzések "keresõ" periódushosszának optimalizálására
Szilágyi József Az antropogén klímaváltozás hatása a magyarországi víztározók vízszolgáltatására
Várnai Tamás Egy spektrális éghajlatmodell adaptálása