Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Végzett hallgatók
1994
Név Diplomamunka cím
Barcza Zoltán Globális spektrális sekélyvíz modell adaptálása a hazai számítástechnikai környezetre
Csigó István Inicializáló eljárások összehasonlítása numerikus prognosztikai modellekben
Gácser Vera Különbözõ légköri jellemzõk és a 11 éves napfolt ciklus kapcsolatának vizsgálata Magyarországon a kvázikétéves oszcilláció fázisaival összefüggésben
Gombos Béla Szinoptikus klimatológia a csapadék ultrarövidtávú elõrejelzésében
Major Ágnes Hõmérsékleti célprognózisok verifikálása
Mészáros Róbert Városi transzport modell érzékenységi vizsgálata
Sárközi Szilárd Automatikus, objektív felhõosztályozás többcsatornás, finomfelbontású, digitális műholdképeken
Tóth Ágnes A kén-dioxid koncentráció finomfelbontású mérése Budapest néhány pontján