Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Végzett hallgatók
2009
Osztatlan képzés
Név Diplomamunka cím
Bartos Ildikó A Balaton párolgásának becslése a WRF numerikus modell alapján
Fejõs Ádám Viszkózus közegek vizsgálata végeselem módszerrel
Krüzselyi Ilona Egydimenziós véges elemes módszerek alkalmazása
advekciós feladatokra
Kurunczi Rita Viharciklonok objektív detektálása az atlanti-európai
térségben
Lipták Gábor Az éghajlatváltozás hatása a folyók felszíni vízhõmérsékletére
Mandl Éva Az Észak-Atlanti oszcilláció hatása a Kárpát-medence térségének éghajlatára
Móring Andrea Légköri kén-és nitrogénvegyületek ülepedésének hosszútávú trendje Magyarországon
Nagy Andrea Magyarországra szaharai port szállító idõjárási helyzetek elemzése MSG mûholdképek alapján
Oláh Péter Biológiai, vegyi, illetve nukleáris szennyezõanyag-terjedés CFD szimulációjának módszertana
Potor Anita Magyarországi repülõterek TAF elõrejelzéseink összehasonlító verifikációja
Szûcs Mihály Évszakos elõrejelzések kalibrációja és verifikációja
Törék Orsolya A lehetséges éghajlatváltozás hazai hatásai detektáló célzott meteorológiai mérõhálózat és adatfeldolgozási rendszere
Üveges Zoltán
Az ECMWF havi ensemble elõrejelzéseinek kalibrációja
Vida Viviána Éghajlati extrém indexek várható tendenciája a Kárpát-medence térségére regionális klímaszcenáriók felhasználásával
Vincze Enikõ Légszennyezõ anyagok koncentrációjának vizsgálata távérzékeléssel
Wendl Bernadett A WRF modellel készített szélenergia becslések Mosonmagyaróvár térségére
Wenhardt Tamás Hegyhátsál térségében végzett repülõgépes mérések feldolgozása és elemzése
Zsugyel Márton Hidrológiai célú mûholdas csapadékbecslések
verifikálása felszíni csapadékmérõ adatok alapján
Magyarország területére
Földtudomány BSc - Meteorológus szakirány
Név Szakdolgozat cím
Budai Olivér Földbázisú távérzékelés a meteorológiában
Brajnovits Brigitta Egy egyszerûsített globális szén-dioxid-modell és numerikus vizsgálata
Dobor Laura Magyarországi szélsebesség várható változása a XXI. század végére a PRUDENCE eredményei alapján
Hadobács Katalin A Föld nagy monszunális rendszerei, a Tibeti-plató szerepe az ázsiai monszun fejlõdésében
Kelemen Fanni Számítógépes modell a légköri szén-dioxid mennyiség hosszú távú változásainak vizsgálata
Miklós Erika Sugárzási paraméterek 2071-2100-ra várható változása Magyarországon a PRUDENCE szimulációk alapján
Richter Péter A levélfelületi indexek mérése és modellezése
Szelepcsényi Zoltán Biofizikai klímaklasszifikációs módszerek összehasonlító vizsgálata Magyarországra és egyes kiválasztott klímaövekre vonatkozóan
Tajti Dávid Az ECMWF determisztikus és valószínûségi elõrejelzések összehasonlító verifikációja
Tótiván Bernadett Ózonkoncentráció változása Magyarországon városi környezetben