Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Végzett hallgatók
2018
Meteorológus MSc 2017/2018/1
Név Diplomamunka cím
Baár Péter Veszélyes időjárási események kategorizálása mérések és káresemény adatok felhasználásával
Kordás Nóra A globálsugárzás előrejelezhetőségének vizsgálata műholdas adatok alapján
Suga Réka Időben eltérő AROME modellfutások ensemble rendszerként történő vizsgálata
Meteorológus MSc 2017/2018/2
Név Diplomamunka cím
Bán Beatrix A WRF modellre alapozott napenergia előrejelzések fejlesztése
Boronyák Virgínia Talajnedvesség-adatbázisok összehasonlítása a Kárpát-medencére vonatkozóan
Cséke Dóra Csilla A csapadékhalmazállapot-típus valószínűségének becslése ECMWF ensemble előrejelzések alapján
Czelnai Levente A Drake-átjáró hatása az óceáni vízkörzésre: laboratóriumi modellvizsgálat
Demeter Szilvia A konvektív és a teljes csapadék statisztikai vizsgálata a RegCM klímamodellben
Farkas Rita A sekélyfolyadék-egyenletekre alkalmazott Magnus-módszer elméleti és számítógépes vizsgálata
Góth Roland Magyarországon alkalmazott halmazállapot-előrejelző módszerek bemutatása és kiértékelése
Kovács Dorottya Cseppspektrum mérő vizuális megfigyelési adatainak vizsgálata, fejlesztési lehetőségek feltárása
László Elemér A kozmikus trícium és a földi csapadék kapcsolatának vizsgálata
Molnár Kitti A kecskeméti és szolnoki repülőtér széladatainak klimatikus vizsgálata
Sürge Evelin Globálsugárzás-becslő modellek alkalmazhatóságának vizsgálata
Szabó Máté Kempingturizmus éghajlati feltételei az észak-alföldi régióban
Szekeres Levente Az Előrejelzési Vetélkedő, mint az időjárás-előrejelzés oktatásának eszköze
Szentes László Olivér A rövid idejű intenzív csapadékok statisztikai vizsgálata
Várkonyi Anikó Felhőalap és felhőborítottság rövid távú előrejelzése neurális hálózat segítségével
Vaszkó András Imre Péczely-féle makroszinoptikus kategóriák vizsgálata objektív osztályozási rendszer alapján
Virág Szabolcsné Az éjszakai határréteg modellezésének lehetőségei a WRF modellel és validációja a PABLS’15 mérési kampány adataival
Földtudomány BSc - Meteorológus szakirány 2017/2018/1
Név Szakdolgozat cím
Magos Levente A felhőzet hatása a Föld sugárzási egyenlegére és az emberi hőérzetre ISCCP adatok alapján
Földtudomány BSc - Meteorológus szakirány 2017/2018/2
Név Szakdolgozat cím
Bárdos Beatrix A főn jelenség szinoptikus-klimatológiai hatásai
Förhécz Adrienn Az éghajlat szerepe a klimatikus gyógyhelyek turizmusában
Gulyás Márk A légköri visszasugárzás parametrizálása
Incze Dóra A zöldfelületek és a beépítettség szerepe a városi környezetben
Kurcsics Máté A városi hősziget hatás és a nedvességi viszonyok eltéréseinek mértéke az időjárási helyzetek függvényében
Lázár Krisztina Az ózon által okozott környezeti terhelés meghatározása
Major Ágnes Zsuzsanna Vulkáni hamufelhők légköri terjedésének vizsgálata
Nagy Domonkos Ökoszisztémák CO2-fluxusának klimatikus vizsgálata és modellezése FLUXNET-adatsorok alapján
Szanyi Kristóf A légköri nyomanyagok emissziójának becslésére szolgáló módszerek bemutatása
Tóth Anita A metán légköri koncentrációjának alakulása Magyarország felett
Tóth Boglárka A planetáris határréteg szélviszonyainak vizsgálata Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren