Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)

MSc felvételi

 • Felvételi pontszámítás (felvi.hu)
  Főbb pontok:
  • szóbeli felvételi: 50 pont
  • záróvizsga minősítése: 20 pont
  • tanulmányi átlag: 20 pont
  • többletpont szakmai publikációért: 3 pont
  • TDK/OTDK 1-3. helyzés: 3 pont
 • Nem meteorológia specializációról az alábbi kreditek szükségesek:
  • földtudományi alapismeretek (10 kredit): általános csillagászati, földrajzi, geofizikai, geológiai, térképészeti tárgyak;
  • matematikai ismeretek (12 kredit): elemi analízis, matematika, parciális differenciálegyenletek, valószínűségszámítás és matematikai statisztika;
  • fizikai ismeretek (12 kredit): mechanika, hőtan, elektromosság, optika, általános fizika, elméleti fizika;
  • informatikai ismeretek (6 kredit): numerikus módszerek, programozás, adatfeldolgozás;
  • meteorológiai törzsanyag (10 kredit): általános meteorológia, klimatológia, alkalmazott klimatológia, dinamikus meteorológia, szinoptikus meteorológia, légkörfizika, levegőkémia
 • Felvételi tételsor (megegyezik az államvizsga tételsorral)
 • Felvételi bizottság: dr. habil. Mészáros Róbert, dr. habil. Barcza Zoltán, Soósné dr. Dezső Zsuzsanna, dr. Pieczka Ildikó, dr. Leelőssy Ádám
 • Tudnivalók a szóbeli felvételiről:
  • a felvételi időpontja változó a földtudományi alapszakos meteorológus hallgatók államvizsgája után 1-20 nappal;
  • a felvételizők, a jelentkezők számától függően 2-3 napra kerülnek beosztásra (1 nap kb. 18-20 fő);
  • a vizsgán kapott tételről felvételi elbeszélgetés;
  • a vizsgán 20-30 perc felkészülési idő biztosított;
 • A kurzusokról ízelítőnek javasoljuk az MSc tantervet.