Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)

Információ a záróvizsgáról

Földtudomány BSc, meteorológus szakirány:

Szakdolgozati követelmények és tudnivalók (pdf) A szakdolgozatokat a klasszikus mintának megfelelően fekete kötésben kell leadni, a papírlapok kétoldalas nyomtatásúak. A kötésen a SZAKDOLGOZAT megnevezés, a dolgozat írójának neve és az évszám szerepel az alábbi minta elrendezésében: MINTA.

A dolgozat címlapjára két javasolt elrendezés: CÍMLAP1,CÍMLAP2. Ettől eltérő lehet, de minden, a mintákon szereplő információnak rajta kell lennie.

Tételsor:
Meteorológus szakirány tételsor (szakirány) (pdf)

Témaválasztás:
Az aktuális témákat a tanszéki honlap "szakdolgozat főoldalán" szekcióban találhatjátok. A meghírdetett témákon kívül, a választott témavezetővel történő egyeztetést követően, más témából is lehet dolgozatot írni (ha felajánl nektek más témát).

Egyéb záróvizsga tudnivalók (KATT)

Bizottságok:

2021/2022-től kezdődően nincsen állandósított bizottsági összetétel. A résztvevők személye és száma mindig az aktuális félév hallgatóinak létszámához igazodik.

Meteorológus MSc:

Diplomamunka követelmények és tudnivalók (pdf)

A kötési követelmények a szakdolgozattal közel egyezők, különbség, hogy a megnevezés: DIPLOMAMUNKA.

Két minta a címlaphoz: CÍMLAP1,CÍMLAP2.

Tételsor:
MSc tételsor (közös és szakirányos) (pdf)

Bizottságok:

2021/2022-től kezdődően nincsen állandósított bizottsági összetétel. A résztvevők személye és száma mindig az aktuális félév hallgatóinak létszámához igazodik.

Záróvizsga:

  • A záróvizsga beosztás általában aszerint történik, hogy a témavezető vagy belső konzulens melyik bizottságban található. Nagyon egyenlőtlen eloszlás esetén eltérésre kell számítani.
  • A záróvizsga előtt kb. egy héttel időbeosztást teszünk közzé, mely csak hozzávetőleges, a megadott időponthoz képest legalább 30-40 perccel korábban kérjük a hallgatók megjelenését.

  • A záróvizsgán a szakdolgozat/diplomamunka tartalmát előadás formájában kell prezentálni. Az előadás hossza 10-12 perc, melyet a vizsgabizottság kérdései követnek.
  • Az előadást, a technikai problémák elkerülése végett pptx (2010-es verzió) vagy pdf formátumban készítsétek el. Amennyiben animációt is bemutatnátok, hozzátok el azt külön fájlként is.
  • Mindkét képzés (BSc, MSc) esetén két tételt kapnak a hallgatók. A tételek kidolgozására rendelkezésre álló idő minimum 20 perc, de a vizsga menetrendjétől függően ez hosszabb is lehet.

  • BSc államvizsgán a védés és a vizsga egyszerre zajlik (először védés, utána a vizsga felelet).
  • MSc államvizsgán a nyári időszakban, a védés külön napon történik mindkét vizsgabizottság tagjai előtt, a vizsga pedig bizottságokra bontva másnap. Téli időszakban a védés és a vizsga egyszerre zajlik (először védés, utána a vizsga felelet).
  • A téli félévben, a hallgatói létszámra való tekintettel csak az egyik vizsgabizottság vizsgáztat.