Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)

Szakdolgozat (BSc) és diplomamunka (MSc) témajavaslatok 2015

BSc
1 Nehézfém mérések komplex vizsgálata a k-pusztai mérések alapján
Új mintafeltárási módszer kerül bevezetésre az OMSZ kémiai analitikai laboratóriumában a nehézfémek mérésére. A dolgozat keretében párhuzamos mérések kiértékelésével összehasonlítjuk a korábbi és az új eljárásokat. Célunk kimutatni, hogy az új eljárás alkalmazásá-val a nehézfémek légköri koncentrációját pontosabban tudjuk meghatározni. A kiértékelésekhez minden évszakban 1-1 hét mérési kampányt szervezünk Budapest Gilice téren és az OMSZ k-pusztai háttérlevegőszennyezettség-mérő állomásán. A módszertani összeha-sonlítás mellett kiértékeljük a K-pusztai nehézfémekre vonatkozó mérési adatokat, megvizsgáljuk, hogy az utóbbi évtizedek nemzetközi emisszió csökkentési törekvései milyen hatással voltak a nehézfém mérésekre.

A munkához javasolt a kémia és mintavételezés iránti érdeklődés.
Témavezetők:
dr. Ferenczi Zita, OMSZ
tel: 346-4821; email:ferenczi.zmet.hu
Czágler Emilné, OMSZ
tel: 346-4814; email:czagler.emet.hu
Varga Zsolt, OMSZ
tel: 346-4892; email:varga.zsmet.hu
Belső konzulens:
Hallgató:
2 Az éghajlati modellszimulációk bizonytalanságainak regionális becslése a legújabb modelleredmények felhasználásával
Az éghajlati modellezés eredményei bizonytalansággal terheltek, melyek közül a külső kényszer nélkül is fellépő éghajlati belső változékonyság, a modellek eltéréseiből adódó bizonytalanság és a jövőbeli emberi tevékenység leírására használt forgatókönyvek bizonytalan-sága a legjelentősebbek. A kutatás során megvizsgáljuk a bizonytalanságok egymáshoz viszonyított arányát, illetve azt, hogy különböző időskálákon és meteorológiai paraméterek esetén ezek közül melyik szerepe kiemelt. Ennek ismerete a modelleredmények megfelelő szintű értelmezhetőségéhez szükséges, valamint ahhoz, hogy felmérjük, a projekciók bizonytalansága egyáltalán mennyiben és milyen módon csökkenthető. Először a CMIP5 (az IPCC legújabb jelentésének alapját képező) globális éghajlati modellek eredményeinek vizsgálatával meghatározzuk a három fő bizonytalanság arányát elsősorban Európára és a Kárpát-medencére, de a korábbi vizsgálatokkal való összehasonlítás céljából a teljes Földre is. A CMIP5 modellegyüttesben már a legújabb ún. RCP stabilizációs forgatókönyveket használták. Ezután a bizonytalanságok számszerűsítését a EURO-CORDEX együttműködés regionális klímamodell-eredményeinek felhasználásával folytatjuk Európára és a Kárpát-medencére. Az EURO-CORDEX együttműködésben a CMIP5 globális modelladatait skálázták le a legújabb regio-nális klímamodellek segítségével. A vizsgálatok során a hőmérsékletre és a csapadékra koncentrálunk, de azokat a rendelkezésre álló idő függvényében más változókra is kiterjesztjük.

A témát elsősorban MSc hallgatónak ajánljuk, illetve olyan BSc hallgatóknak, akik egy több éven átívelő, folyamatosan bővíthető témával szeretnének foglalkozni.
Témavezetők:
Szépszó Gabriella, OMSZ
tel: 346-4627; email:szepszo.gmet.hu
Szabó Péter, OMSZ
tel: 346-4797; email: szabo.pmet.hu
Belső konzulens:
Hallgató:
3 Talajnedvesség és párolgás modellezése
A téma és a feladat pontosítása a hallgatóval történő egyeztetés után lesz végleges. Fortran programozási ismeretek szükségesek.
Témavezető:
dr. Breuer Hajnalka

Hallgató:
Németh Rita
4 A hálózatelmélet alkalmazása a meteorológiában
Témavezető:
dr. Pieczka Ildikó

Hallgató:
Kovács Ádám
5 A 2015-ös szegedi PHR mérési expedíció adatfeldolgozása
A PABL–2015 (Pannon Atmospheric Boundary Layer–2015) nemzetközi mérési expedíció 2015. július első felében kerül megrendezésre Szegeden. A cél a felszíni energiamérleg komponensek és a határréteg turbulens folyamatainak, illetve napi menetének mérése és modellezése (mikrometeorológiai mérések, WindProfiler, SODAR és Radiomérter adatok feldolgozása, UAV mérések). Feladat a mérésekben, az adatbázis-építésben és az adatfeldolgozásban való részvétel.

Elvárás: jó matematikai, fizikai alap, programozási ismeretek, terepi mérések iránti érdeklődés, a munka elkezdése 2015. áprilisában
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás

Hallgató:
6 A Szarvasi Agrometeorológiai Obszervatórium toronymérési adatainak történeti feldolgozása
Az 1980-as évektől a 2000-es évekig folytak Szarvason szél- hőmérséklet- és nedvesség mérések a 30 m-es mérőtorony 5 szintjén. A feladat a korabeli adatbázis bemutatása, egy kiválasztott időszak (pl. egy év) adatfeldolgozása. (Az adatbázis kialakításában Nagy Zoltán (OMSZ) lesz a témakört választó hallgató segítségére.)
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás

Hallgató:
7 A NAIK ERTI Püspökladányi Állomás korabeli méréseinek adatbázisba rendezése és éghajlati feldolgozása
A NAIK ERTI Püspökladányi Állomásán (http://www.erti.hu/hu/arborétumok/püspökladány) az 1980-as évektől az 1990-es évek elejéig vannak rendszeres, még nem feldolgozott, meteorológiai észlelési adatok. A feladat ezek egységes adatbázisba rendezése, összekapcsolása a már meglévő további adatokkal, majd a mérőhely alapvető klimatológiai sajátosságainak bemutatása, különös tekintettel az erdészeti vonatkozásokra.
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás

Hallgató:
8 Dinamikai és kémiai folyamatok a Titán légkörében
Témavezetők:
dr. habil. Mészáros Róbert
Leelőssy Ádám

Hallgató:
Tóth Gabriella
9 A Biome-BGC modell alkalmazása trópusi területeken
Témavezetők:
dr. habil. Barcza Zoltán

Hallgató:
Domján Diána
MSc
1 Az ECMWF ERA-20C és ERA Interim reanalízisek előrejelzői célú összehasonlító vizsgálata
A numerikus előrejelzési modellek folyamatos fejlesztése miatt mind a modellek analízisei, mind az előrejelzései egyre jobbá válnak. A modell előrejelzésekben több forrásból adódó bizonytalanságokat ensemble adatasszmiláció és ensemble előrejelző modellek alkalmazásával veszik figyelembe. Az ECMWF legmodernebb reanalízise, az ERA-20C már nem egyetlen analizis állapotot állít elő, hanem a bizonytalanságok figyelembevételével ensemble analízist készít. A munka során az ECMWF-beli két legmodernebb reanalízis komplett összehasonlító vizsgálatát tervezzük elvégezni. Különös hangsúlyt kapnak azok az időjárási helyzetek, melyek extrém jelenségekkel, intenzív csapadékkal, illetve viharos széllel párosulnak. A téma alkalmas TDK dolgozat és diplomamunka készítésére, alapvető FORTRAN programozási, valamint az angol nyelv ismeret szükséges, UNIX operációs rendszerbeli tapasztalat előny, de ennek hiánya nem kizáró ok. Az érdeklődök az alábbi honlapokon találnak a témakörhöz kapcsolódó információt:
http://www.ecmwf.int/en/research/climate-reanalysis/
http://www.ecmwf.int/en/research/climate-reanalysis/era-20c
http://www.ecmwf.int/en/research/climate-reanalysis/era-interim
Témavezető:
Ihász István, OMSZ
tel:346-4622 ; email:ihasz.imet.hu
Belső konzulens:
dr. habil. Barcza Zoltán
Hallgató:
Balázs Zita Krisztina
2 Szimulátor kialakítása előrejelző szakemberek tréningje céljából
Az előrejelző, veszélyjelző munkakör szakmai feladatainak egyik legkézenfekvőbb gyakorlási módja az archív adatokon nyugvó valóságos helyzetek szimulálása, mely során az ember az idő nyomására döntéseket hoz. A mezoszinoptika egy-egy témáját, egy-egy jelenségkör jobb megértését valós időjárási helyzeteken nyugvó gyakorlatokkal lehet színesíteni és egyben tudásunkat elmélyíteni. Tipikus nyári és téli helyzeteket keresünk, melyekben a mért, észlelt, távérzékelt adatok és a háttér modell információk alapján valamilyen veszélyes időjárási jelenség felismerésére, kialakulására vagy éppen leépülésére következtethetünk. A feladat szakmai része a veszélyjelzésekben használt döntési eljárások áttekintése, példákon keresztül történő bemutatása. A dolgozat technikai része a szimulátorhoz szükséges informatikai környezet kialakítása.

Szinoptikában és programozásban egyaránt erős diákok jelentkezését várjuk.
Témavezető:
Kolláth Kornél, OMSZ
tel:346-4788 ; email:kollath.kmet.hu
Belső konzulens:
Hallgató:
3 Az éghajlati modellszimulációk bizonytalanságainak regionális becslése a legújabb modelleredmények felhasználásával
Az éghajlati modellezés eredményei bizonytalansággal terheltek, melyek közül a külső kényszer nélkül is fellépő éghajlati belső változékonyság, a modellek eltéréseiből adódó bizonytalanság és a jövőbeli emberi tevékenység leírására használt forgatókönyvek bizonytalan-sága a legjelentősebbek. A kutatás során megvizsgáljuk a bizonytalanságok egymáshoz viszonyított arányát, illetve azt, hogy különböző időskálákon és meteorológiai paraméterek esetén ezek közül melyik szerepe kiemelt. Ennek ismerete a modelleredmények megfelelő szintű értelmezhetőségéhez szükséges, valamint ahhoz, hogy felmérjük, a projekciók bizonytalansága egyáltalán mennyiben és milyen módon csökkenthető. Először a CMIP5 (az IPCC legújabb jelentésének alapját képező) globális éghajlati modellek eredményeinek vizsgálatával meghatározzuk a három fő bizonytalanság arányát elsősorban Európára és a Kárpát-medencére, de a korábbi vizsgálatokkal való összehasonlítás céljából a teljes Földre is. A CMIP5 modellegyüttesben már a legújabb ún. RCP stabilizációs forgatókönyveket használták. Ezután a bizonytalanságok számszerűsítését a EURO-CORDEX együttműködés regionális klímamodell-eredményeinek felhasználásával folytatjuk Európára és a Kárpát-medencére. A EURO-CORDEX együttműködésben a CMIP5 globális modelladatait skálázták le a legújabb regio-nális klímamodellek segítségével. A vizsgálatok során a hőmérsékletre és a csapadékra koncentrálunk, de azokat a rendelkezésre álló idő függvényében más változókra is kiterjesztjük.

A témát elsősorban MSc hallgatónak ajánljuk, illetve olyan BSc hallgatóknak, akik egy több éven átívelő, folyamatosan bővíthető témával szeretnének foglalkozni.
Témavezetők:
Szépszó Gabriella, OMSZ
tel: 346-4627; email:szepszo.gmet.hu
Szabó Péter, OMSZ
tel: 346-4797; email: szabo.pmet.hu
Belső konzulens:
Hallgató:
Bámer Teodóra
4 Bright band azonosítási módszer kidolgozása az OMSZ radaradatainak felhasználásával
Témavezetők:
Steib Roland, OMSZ
tel: 346-4802; email:steib.rmet.hu
Szegedi Csaba, OMSZ
tel: 346-4744; email: szegedi.csmet.hu
Belső konzulens:
Hallgató:
Hajnal Erika Zsuzsanna
5 EMEP kémiai transzport modellel adaptálása magyarországi viszonyokra
Kémiai transzport modellek áttekintése, a modellek felépítése, a modellezésnél figyelembe vett fizikai és kémiai folyamatok megismerése. A transzport modellek eredményeinek használhatósága, az eredmények bizonytalanságának figyelembevétele. A transzport modell futtatáshoz szükséges számítástechnikai környezet kialakítása, az EMEP kémiai transzport modell adaptálása. A modell futtatásához szükséges meteorológiai és emissziós adatbázis előállítása. Adott évre (2013) vonatkozó futtatási eredmények kiértékelés.

A munkához nélkülözhetetlen a Fortran programozási nyelv és a LINUX környezet ismerete.
Témavezető:
dr. Ferenczi Zita, OMSZ
tel: 346-4821; email:ferenczi.zmet.hu
Belső konzulens:
Hallgató:
6 Katonai műveletek éghajlati támogatása térinformatikai eszközrendszer felhasználásával
A katonai műveletek stratégiai tervezésének fázisában kiemelt fontossággal bír a művelet természeti környezetének megismerése. Ez fokozottan igaz az olyan missziós műveletek esetében, ahol egyáltalán nem, vagy csak hiányosan állnak rendelkezésre információk a döntéshozók számára. Ezért hiánypótló lenne egy olyan globális éghajlati adatbázis létrehozása és a feldolgozáshoz tartozó módszertan kidolgozása, amely a NATO elvárásoknak megfelelő modern térinformatikai platform használatával képes a meteorológiai szakterülettel szemben támasztott követelmények kielégítésére. A feladat megvalósítása során a szakdolgozónak meg kell oldania NetCDF fájlok feldolgozását, a kinyert adatok adatbázisba rendezését és strukturálását, valamint az adatbázis adatainak felhasználóbarát, a katonai követelményekhez igazodó transzformációját és vizualizációját az ArcGIS térinformatikai környezetben.

A téma kidolgozásánál előnyt jelentő kompetenciák: angol nyelvminimum középfokú ismerete, térinformatiaki, adatbázis kezelői és programozási ismeretek, a katonai szakterület iránti érdeklődés.
Témavezető:
Tuba Zoltán, MH-GEOSZ
Belső konzulens:
dr. habil. Barcza Zoltán
Hallgató:
7 A nedves szállítószalag és a csapadéktevékenység kapcsolata
Témavezető:
dr. Horváth Ákos, OMSZ
Belső konzulens:
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
Balogh Máté
8 Heves konvekció vizsgálata radarmérések és modelleredmények alapján
Témavezető:
dr. Seres András Tamás, MH-GEOSZ
Belső konzulens:
dr. Breuer Hajnalka
Hallgató:
Hegedüs Adrienn
9 A 2015-ös szegedi PHR mérési expedíció adatfeldolgozása
A PABL–2015 (Pannon Atmospheric Boundary Layer–2015) nemzetközi mérési expedíció 2015. július első felében kerül megrendezésre Szegeden. A cél a felszíni energiamérleg komponensek és a határréteg turbulens folyamatainak, illetve napi menetének mérése és modellezése (mikrometeorológiai mérések, WindProfiler, SODAR és Radiomérter adatok feldolgozása, UAV mérések). Feladat a mérésekben, az adatbázis-építésben és az adatfeldolgozásban való részvétel.

Elvárás: jó matematikai, fizikai alap, programozási ismeretek, terepi mérések iránti érdeklődés, a munka elkezdése 2015. áprilisában
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás
Hallgató:
10 A debreceni alapéghajlati mérőállomás adatfeldolgozása
A debreceni Agrometeorológiai Obszervatóriumban 2009-től folynak mikrometeorológiai mérések (talaj és a felszín energiaháztartása, szél, hőmérséklet és nedvesség profilmérésk). A cél a felsz1n energiaháztartás vizsgálata különböző áramszámítási módszerek (eddy kovariancia, gradiens, profil, Bowen-arány) alapján. A célok között szerepel a felsz1ínközeli réteg (alsó 10 m) szál hőmérséklet és ned-vességprofiljainak az elemzése a stabilis és a labilis rétegződés kialakulásának vizsgálata. A munkát az OMSZ és a Debreceni Egyetem szakembereivel együttműködve végzi a jelentkező hallgató.

Elvárás: jó matematikai, fizikai alap, programozási ismeretek, terepi mérések iránti érdeklődés
Témavezető:
dr. habil. Weidinger Tamás
Hallgató:
Balogh József
11 A hőmérséklet értelmezése a földi légkör különböző magasságaiban
Témavezető:
dr. Opitz Andrea
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Belső konzulens:
Soósné dr. Dezső Zsuzsanna
Hallgató:
Herrmann Dóra