Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Meteorológus MSc (Előrejelző illetve Éghajlat kutató szakirány)
Kód Tantárgy Szemeszter Óra Kr. Ért
1 2 3 4 Ea Gy Lgy konz
Természettudományi modul    
metmatmet0m17em Matematika  x       2       2 K
metmatmet0m17gm Matematika  x         1     2 Gyj
metfolydm0g17em Folyadékdinamika x       3       3 K
metfolydm0g17gm Folyadékdinamika x         1     1 Gyj
metmetinf0g17lm Meteorológiai informatika   x         2   3 Gyj
összes kontaktóra 7 2     9
összes kredit 8 3     11
összes kollokvium 2       2
Meteorológia modul (kötelező tárgyak)    
metdinmet3g17em Dinamikus meteorológia 3 ea x       2       2 K
metdinmet3g17gm Dinamikus meteorológia 3 gy x         1     2 Gyj
metszinop3g17em Szinoptikus meteorológia 3 ea x       2       2 K
metszinop3g17lm Szinoptikus meteorológia 3 gy x           2   2 Gyj
metdinmet4g17em Dinamikus meteorológia 4 ea   x     2       2 K
metdinmet4g17gm Dinamikus meteorológia 4 gy   x       1     2 Gyj
metdinmod1g17em Dinamikus modellezés ea   x     2       2 K
metdinmod1g17gm Dinamikus modellezés gy   x       1     1 Gyj
metmezosz0g17em Mezoszinoptika ea     x   2       2 K
metmezosz0g17gm Mezoszinoptika gy     x     1     2 Gyj
metlegfiz3g17em Légkörfizika 3 ea x       2       4 CK
metlegfiz3g17gm Légkörfizika 3 gy x         1     0 Kf
metklimat2g17em Kimatológia 2 ea x       2       2 K
metstatkl0g17em Statisztikus klimatológia   x     2       2 CK
metfelszl0g17em Felszín-légkör kölcsönhatások ea   x     2       3 CK
metfelszl0g17gm Felszín-légkör kölcsönhatások gy   x       1     0 Kf
metmodell0g17em Éghajlati modellek x       2       2 CK
metfizoce0g17em Fizikai oceanográfia     x   1       1 K
metmuszer0g17em Meteorológiai műszerek és megfigyelések ea x       1       1 CK
metmuszer0g17gm Meteorológiai műszerek és megfigyelések gy x         2     3 Gyj
metmuhtav0g17em Műholdmeteorológiai és távérzékelés ea   x     2       2 CK
metmuhtav0g17gm Műholdmeteorológiai és távérzékelés gy   x       1     2 Gyj
összes kontaktóra 17 14 4   35
összes kredit 20 16 5   41
összes kollokvium 3 2 2   7
Választható tárgyak (A 4 félév során összesen 8 kredit teljesítendő. Bármilyen tárgy felvehető, beleértve a másik specializáció tárgyait és az alább felsorolt szakami tárgyakat is.)
metbiomet0g17em Biometeorológia         1       2 CK
metcprogr0g17gm C programozás alapjai         1       2 Gyj
meteghido0g17em Égh. idősorok elemzésének stat. módszerei         1       2 CK
metszakkirg17gm Évközi szakmai kirándulás           1     2 Gyj
metevkgyakg17gm Évközi terepgyakorlat           1     2 Gyj
metfarmod0g17gm Felszíni áramok modellezése           1     2 Gyj
metglobkl0g17em Globális klímamodellezés         1       2 CK
methatmet0g17em Határréteg meteorológia         1       2 CK
metkatmet0g17em Katonai meteorológia         1       2 CK
metmetfor0g17gm Korszerű meteorológiai adatformátumok           1     2 Gyj
metmetdeu0g17em Meteorologischer Kurs auf Deutsch         1       2 CK
metmetneg0g17em Meteorology in English         1       2 CK
metminfiz0g17em Mindennapok fizikája         1       2 CK
metkorpol0g17em Nemzetközi környezetpolitikai együttműködés         1       2 CK
metokokli0g17em Ökológiai klimatológia         1       2 CK
metpcnumm0g17gm PC-n futtatható numerikus előrejelzési modellek           1     2 Gyj
metpropro0g17gm Programozási problémák a meteorológiában           1     2 Gyj
metrepmet0g17em Repülésmeteorológia         1       2 CK
metszasze0g17em Szakirodalmi szeminárium         1       2 CK
metszimul0g17gm Számítógépes szimulációk a meteorológiában           1     2 Gyj
                       
                       
összes kontaktóra         4
összes kredit összesen 8 8
összes kollokvium          
Időjárás-előrejelző specializáció (specializáció felelős: dr. Mészáros Róbert)
meteloinf0g17em Előrejelzési informatika ea     x   1       1 CK
meteloinf0g17lm Előrejelzési informatika gy     x       2   3 Gyj
metlegken0g17em Légköri energetika   x     2       2 K
metszinop4g17em Szinoptikus meteorológia 4 ea   x     2       2 K
metszinop4g17lm Szinoptikus meteorológia 4 gy   x         3   5 Gyj
metszinop5g17em Szinoptikus meteorológia 5 ea     x   2       2 K
metszinop5g17lm Szinoptikus meteorológia 5 gy     x       1   2 Gyj
metdinmod2g17em Dinamikus modellezés 2 ea     x   2       2 K
metdinmod2g17gm Dinamikus modellezés 2 gy     x     1     2 Gyj
metelgyak1g17lm Előrejelzési gyakorlat 1     x       2   3 Gyj
metelgyak2g17lm Előrejelzési gyakorlat 2       x     2   3 Gyj
metmezoelg17em Mező elemzés ea     x   1       1 K
metmezoelg17gm Mező elemzés gy     x     1     2 Gyj
metnumelo0g17em Numerikus előrejelzés     x   3       4 K
metlevkor0g17em Levegőkörnyezet-védelem ea       x 2       2 CK
metlevkor0g17gm Levegőkörnyezet-védelem gy       x   1     2 Gyj
összes kontaktóra   7 16 5 28
összes kredit   9 22 7 38
összes kollokvium   2 4   6
Éghajlatkutató specializáció (specializáció felelős: dr.Bartholy Judit)
meteghadf1g17gm Éghajlati adatok feldolgozása 1   x       1     2 Gyj
meteghadf2g17em Éghajlati adatok feldolgozása 2 ea     x   1       1 CK
meteghadf2g17lm Éghajlati adatok feldolgozása 2 gy     x       2   3 Gyj
metgloreg0g17em Globális és regionális éghajlatváltozás   x     2       2 K
metocekri0g17em Óceán és krioszféra   x     2       2 CK
metmeguen0g17em Megújuló energiaforrások   x     2       3 CK
meteghmod0g17em Éghajlat modellezés ea     x   2       2 K
meteghmod0g17gm Éghajlat modellezés gy     x     1     2 Gyj
methidrol0g17em Hidrológia ea     x   2       2 K
methidrol0g17gm Hidrológia gy     x     1     2 Gyj
metkemfol0g17em Kémiai folyamatok a légkörben ea     x   2       2 K
metkemfol0g17gm Kémiai folyamatok a légkörben gy     x     1     2 Gyj
metagrokl0g17em Agroklimatológia ea     x   1       1 CK
metagrokl0g17gm Agroklimatológia gy     x     1     2 Gyj
metidosel0g17em Idősor elemzés ea     x   1       1 K
metidosel0g17gm Idősor elemzés gy     x     1     2 Gyj
metvarosk0g17em Városklíma ea       x 2       2 K
metvarosk0g17gm Városklíma gy       x   1     2 Gyj
metbiogeo0g17em Biogeokémiai folyamatok       x 2       3 CK
összes kontaktóra   7 16 5 28
összes kredit   9 22 7 38
összes kollokvium   1 4 1 6
Szakmai gyakorlat                      
metszakgy0g17zm Szakmai gyakorlat   x       1     2 Gyj
összes kontaktóra   1     1
összes kredit   2     2
Diplomamuka                      
diplmeteo1g17dm Diplomamunkához kapcsolódó szaklabor 1     x       1   4 Gyj
diplmeteo2g17dm Diplomamunkához kapcsolódó szaklabor 2       x       2 16 Gyj
összes kontaktóra     1 2 3
összes kredit     4 16 20
összes kollokvium          
                       
ÖSSZESEN - Időjárás-előrejelző specializáció    
összes kontaktóra 24 23 21 7 80
összes kredit 28 28 31 23 120
összes kollokvium 5 4 6   15
                       
ÖSSZESEN - Éghajlatkutató specializáció    
összes kontaktóra 24 23 21 7 80
összes kredit 28 28 31 23 120
összes kollokvium 5 3 6 1 15
Értékelés
K=kollokvium
CK= C tipusú kollokvium
Gyj=gyakorlati jegy
Hf=háromfokozatú
Kf=kétfokozatú