GRIB API oktatóanyag >> grib_get tool

A grib_get az adott kulcs(ok) értékét nyeri ki GRIB állományból. Használata hasonló a grib_ls parancshoz, azonban ha valahol hiba fordul elő (pl. nem található a kulcs), akkor is lefut, és egy hibakóddal tér vissza.

Használat

grib_get [beállítások] fájl1, fájl2

Beállítások

-f

Kényszerítés. Lefutásra kényszeríti a programot úgy, hogy hiba esetén se álljon meg.


-p kulcs[:{s/d/l}],kulcs[:{s/d/l}]

A kulcsok deklarációja, amelyeket ki szeretnénk írni. Mindegyik kulcs karakterlánc (kulcs:s), dupla (kulcs:d) vagy hosszú (kulcs:l) értékűnek adható. Az általános típus a karakterlánc (string).


-F format

A kimenő értékek C stílusú formátuma.


-l szélesség,hosszúság[,MODE,file]

A megadott szélesség/hosszúság ponthoz közeli érték(ek) listázása. A MODE engedélyezett értékei: 4 (a 4 legközelebbi pont értékeit írja ki), 1 (alapértelmezés: ez a legközelebbi rácspont értékét írja ki), file (a fájl maszkként van használva. Azt a legközelebbi pontot írja ki, amely a maszk értékénél 0,5-nél nem nagyobb távolságra van.


-P kulcs[:{s/d/l}],kulcs[:{s/d/l}],..

Hasonlít a -p kapcsolóhoz, a deklarált kulcsot hozzáadja az alapértelmezett listához.


-w kulcs[:{s/d/l}]{=/!=}érték,kulcs[:{s/d/l}]{=/!=}érték,...

Kitétel, hogy csak azokat a GRIB üzeneteket dolgozza fel, amelyek illeszkednek az összes kulcs/érték korláthoz. Az érvényes korlátok a következő típusok: kulcs=érték (egyezés) vagy kulcs!=érték (nem egyezés). Minden egyes kulcs lehet karakterlánc (kulcs:s), dupla (kulcs:d) vagy hosszú (kulcs:l). Az alapértelmezett típus a karakterlánc (string).


-n namespace

A namespace-hez (kulcsok gyűjteménye) tartozó kulcsokat kiírja. Namespace pl. paraméter (parameter), geográfia (geography), idő (time).


-s kulcs[:{s/d/l}]=érték,kulcs[:{s/d/l}]=érték,...

Kulcs/érték beállítás. Mindegyik kulcsot stringnek, vagy duplának, esetleg hosszúnak lehet definiálni. Az alapértelmezett a natív típus.


-V

A grib_API verziója.


-W width

Egyes oszlopok minimális karakterszélessége a kimeneten (pl. képernyőn). 10 az alapértelmezés.


-m

A MARS kulcsokat jeleníti meg.


-M

A multi-GRIB támogatás kikapcsolása. Kikapcsolja a többmezős támogatást az egymezős GRIB módban.


-g

A GTS fejléc bemásolása.


-G

GRIBEX kompatibilis mód.


-7

Nem okoz hibát, ha az üzenet hosszúsága nem megfelelő.


-i index

Kiírja azon adat értékét, amely megfelel az adott indexnek.


Oldal tetejére


Gyakorlati példák

1. Azon változók nevének kiírása, mely az adott időlépcsőben szerepel

A parancs:

grib_get -w dataDate=20070711,dataTime=0000 -p shortName 2007_07_Interim_HU_2D.grib

Eredmény:

10v
msl
2t
10u
-w dataDate=20070711,dataTime=0000 Kiválasztom, hogy mely időpontbeli adatra van szükségem. A dátum YYYYMMDD és az időpont HHMM alakban adandó meg.
-p shortName Kiíratom a GRIB által tartalmazott változók rövid nevét (shortName).

A változók sorrendje nem feltétlenül lesz ugyanez még akkor sem, ha ugyanezt a GRIB-et vizsgáljuk meg, ugyanis a GRIB-ben nem fix az egyes meteorológiai elemeket tartalmazó mezők sorrendje. Ha egy adott, állandó sorrendbe szeretnénk tenni a paramétereket, arra a grib_copy tool ad lehetőséget (8. példa).

2. Az adott időlépcsőhöz tartozó hőmérséklet és tengerszinti légnyomás maximális és az adott ponthoz legközelebb eső rácspont értékeinek kinyerése

A parancs:

grib_get -l 45.,18.1,1 -w shortName=2t/msl,dataDate=20070712,dataTime=0000 -p shortName,dataDate,dataTime,max 2007_07_Interim_HU_2D.grib

Eredmény:

2t 20070712 0 300.295 285.305
msl 20070712 0 101974 101524
-l 45.,18.1,1 Az adott földrajzi koordinátához legközelebb eső pont kiválasztása.
-w shortName=2t/msl,dataDate=20070712,dataTime=0000 Kiválasztom az adatot, a dátumot és az időpontot.
-p shortName,dataDate,dataTime,max Kiíratom az adatot, a dátumot, az időpontot és a maximumot.

3. A feladat a 2. ponthoz hasonló, de normálalakban íratjuk ki az eredményt 4 tizedesjegyig

A kiadott parancs:

grib_get -l 45.,18.1,1 -w shortName=2t/msl,dataDate=20070712,dataTime=0000 -F "%.4e", -p shortName,dataDate,dataTime,max 2007_07_Interim_HU_2D.grib

Eredmény:

2t 20070712 0 3.0029e+02, 2.8530e+02,
msl 20070712 0 1.0197e+05, 1.0152e+05,
-F "%.4e" Számábrázolás megváltoztatása. A % jelet követő szám a kiírandó tizedesjegy értékét határozza meg. Decimális ábrázolás esetén "%.4f" alkalmazandó.

4. Az aktuális időlépcsőbeli mező tulajdonságainak kiírása a MARS-beli kódok segítségével

Parancs:

grib_get -w dataDate=20070710,dataTime=0600 -m 2007_07_Interim_HU_2D.grib

Eredmény:

g sfc 20070710 0600 0 151.128 ei an oper 0001
g sfc 20070710 0600 0 166.128 ei an oper 0001
g sfc 20070710 0600 0 165.128 ei an oper 0001
g sfc 20070710 0600 0 167.128 ei an oper 0001
A kapott eredmények értelmezése
sfc Felszíni mező. Ha sfc helyett pl szerepel, akkor nyomásszinti adatokat tartalmaz.
151.128 Az első három számjegy az adott változó kódszámát (151), míg a másik három az adott kódtábla számát (128) jelenti.
an Analízis mező.
oper Determinisztikus modellből származik a GRIB.

Oldal tetejére >> Vissza a főoldalra