Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
PhD képzés a Meteorológiai Tanszéken

A Tanszék adjunktusai, docensei illetve egyetemi tanárai az ELTE Földtudományi illetve Környezettudományi Doktori Iskolájában (DI) lehetnek akkreditálva. Ez azt jelenti, hogy a hely szerint a Tanszéken található doktoranduszok e két DI közül választhatnak. Emellett más Tanszékeken keresztül a Meteorológus MSc-t követően az ELTE Fizika, illetve Matematika doktori iskolájába is nyertek már felvételt hallgatók.

  Tudnivalók
 • Jó előre kell gondolni a képzést illetően, mert téma ritkán kerül kiírásra célszemély nélkül
 • Doktori témát csak a cél doktori iskolába akkreditált oktató írhat ki (minimum adjunktus és pár éve rendelkezik PhD-vel)
 • A nappali képzésben a doktorandusz jogilag hallgató, diákigazolvánnyal és TB járulékkal, ugyanakkor a munkával töltött évekbe nem számít bele
 • A nappali tagozatos hallgatók munkaideje heti 37 óra (+/- amennyit a témavezető kér).
 • A nappali tagozatos ösztöndíj jelenlegi összege: nettó 140000Ft/hó, mely a 2. évet záró komplex vizsga után 180000 Ft/hóra emelkedik. Amennyiben a hallgató a 2. évet követően beiratkozik, de nem fejezi be a doktori képzését úgy a teljes képzési összeget vissza kell fizenie.
 • Fontos, hogy a második év végi komplex vizsgát követően 3 év áll rendelkezésre a dolgozat benyújtására. Ennek elmulasztása esetén különeljárási díj, újrafelvételizés, újra komplex vizsgázás és hozzávetőlegesen legalább 1 év költségtérítéses képzés terheli a hallgatót.


  Felvételi szempontok:
 • publikációk
 • TDK részvétel
 • korábbi kutatási háttér
 • erős hátszél
 • jó tanulmányi eredmény


A Meteorológiai Tanszékhez köthető doktori képzésben végzett hallgatók listája ITT megtalálható.


Jelenlegi nappali tagozatos, államilag finanszírozott doktoranduszok, doktori iskolájuk (FöDI - Földtudományi DI, KDI - Környezettudományi DI), képzési rendjük és témájuk:
Évfolyam Név Doktori iskola Témavezető Téma
2018/2019-2021/2022 Atfeh, Bushra KDI Mészáros Róbert Beltéri légszennyezettség
2018/2019-2021/2022 Hollós Roland KDI Barcza Zoltán Agárkörnyezet-gazdálkodási döntéstámogató szoftver kialakítása
2019/2020-2022/2023 Berényi Alexandra FöDI Bartholy Judit,
Pongrácz Rita
Változó légköri cirkuláció és a szélsőségek gyakoribbá válásának kapcsolata
2019/2020-2022/2023 Dávid Réka Ágnes FöDI Barcza Zoltán A növényzet fenológiai ciklusának vizsgálata
2019/2020-2022/2023 Varga Ákos János FöDI Breuer Hajnalka,
Horváth Ákos
A klímaváltozás hatása a felszíni energiaháztartástól függő veszélyes időjárási jelenségekre
2019/2020-2022/2023 Varga-Balogh Adrienn FöDI Mészáros Róbert Idősor alapú rövid- és ultrarövidtávú meteorológiai előrejelzések fejlesztése gépi tanulással
2021/2022-2024/2025 Abderrahmane, Mendyl KDI Weidinger Tamás Applied micrometeorology
2021/2022-2024/2025 Chauke, Helga FöDI Pongrácz Rita The effect of climate change on viniculture in South Africa compared to the Carpathian basin
2021/2022-2024/2025 Dolgos Emília FöDI Bartholy Judit, Pongrácz Rita Változó légköri cirkuláció, a mediterrán ciklonok jellemzőinek módosulása a globális éghajlatváltozás következtében
2021/2022-2024/2025 Hérincs Dávid FöDI Soósné Dezső Zsuzsanna A mediterrán térség alacsony nyomású légköri rendszereinek vizsgálata
2021/2022-2024/2025 Incze Dóra FöDI Barcza Zoltán Az evapotranszspiráció vizsgálata szántóföldi környezetben liziméter állomás segítségével
2021/2022-2024/2025 Mikes Márk Zoltán FöDI Soósné Dezső Zsuzsanna, Pieczka Ildikó Az időjárás hosszútávú előrejelezhetősége
2021/2022-2024/2025 Simon Csilla FöDI Torma Csaba Zsolt Éghajlati szélsőségek vizsgálata regionális klímamodellek nyers és hibakorrigált adatai alapján a Kárpát-medence térségére
2021/2022-2024/2025 Szalkai Zsófia FöDI Ács Ferenc Az emberi termikus éghajlat jellemzése mezo és globális léptékben egy ruházati ellenállás modell alapján
2021/2022-2024/2025 Vincze Csilla FöDI Mészáros Róbert Az időjárás hatása a méhek méztermelésére