Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)
Dr. FELMÉRY László (Budapest, 1931. július 17. - Budapest, 2021. december 21.)


FELMÉRY LÁSZLÓ 1953-ban szerzett földrajz-történelem szakos tanári oklevelet az ELTE-n. Később, 1962-ben, elvégezte a matematikus szakot is. Meteorológus. 1991-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig az ELTE TTK Meteorológiai Tanszék docense. Egyetemi doktori fokozatot 1962-ben szerzett "Vizsgálatok a talaj-közeli légrétegek nedvesség viszonyairól" című értekezésével. Oktatói pályafutása során meteorológus és földrajz szakos hallgatók generációinak oktatott Éghajlattant, tartott klimatológiai gyakorlatokat. Rendszeresen részt vett terepgyakorlatokon. Az 1960-as években vezetésével tanulmányozták a Bakony éghajlatát. Egyetemi, jegyzeteket írt, felelőse és oktatója volt a Magyar Honvédség megbízásából szervezett Meteorológus II. szintű, felsőfokú tiszti tanfolyamoknak. Jegyzetei közül a legtöbbet forgatott a Dobosi Zoltánnal közösen írt Klimatológia volt. A nemzetközi szakirodalomban való eligazodás segítette "Meteorológiai szakszövegek orosz és angol nyelven" című jegyzete. A Magyar Meteorológiai Társaságnak aktív tagja volt, egy időben, választmányi tagként. A Felsőoktatás Kiváló Oktatója. 1996-ban a környezetvédelmi miniszter Pro Meteorologia Emlékplakettel tüntette ki. A természettudományok területén kifejtett szakmai tevékenysége elismeréseként Arany- Gyémánt- és Vasdiplomás. Irod.: Szerk. üzenet, 2014: Felméry László Gyémántdiplomás. Légkör 59, 30; Felméry, L., 2014: Négy epizód az életemből. Légkör 59, 31-32.


GyászjelentésDr. Felméry László ny. egyetemi docens gyémánt oklevelet vett át 2013. október 30-án az Aula Magnában, az Egyetemi Szenátus nyilvános ülésén Dr. Karácsony András rektorhelyettestől és Dr. Surján Péter dékántól. (Fotó: P. Nagy Gabriella)