dr. Breuer Hajnalka


ELTE Természettudományi Kar, Meteorológiai Tanszék

Oktatás

Teljes önéletrajz itt elérhető


Tanulmányok:

2001-2007: meteorológus, ELTE TTK, Meteorológiai Tanszék, Budapest.
   Diplomamunka címe: A tényleges párolgás, a talajvíztartalom és a talajrespiráció klimatológiai modellezése Magyarországon.
2007-2010: meteorológus doktorandusz, ELTE TTK, Budapest.
   Disszertáció címe: A talaj hidrofizikai tulajdonságainak hatása a konvektív csapadékra és a vízmérleg egyes összetevőire: meteorológiai és klimatológiai vizsgálatok Magyarországon. (link)
   Védés ideje: 2012. december 18.


Munkahelyek:

2015.01.-: ELTE-TTK, Meteorológiai Tanszék, adjunktus
2012.11.-2015.01.: ELTE-TTK, Meteorológiai Tanszék, tanársegéd
2011-2012.11.: ELTE-TTK, Meteorológiai Tanszék, tudományos segédmunkatárs
2010-2011: MTA-TAKI, megbízott kutató
2007-2010: ELTE-TTK, Meteorológiai Tanszék, doktorandusz


Nyelvismeret:

angol (középfok), német (alapfok), francia (alapfok)


Kutatási részvétel:

2010-2014: A talaj szerepe az időjárási helyzet alakulásában. - OTKA (K81432)
   (Témavezető: Dr. Rajkai Kálmán, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet)
2011-2012: Skálafüggő időjárási és szennyezőanyag-terjedési folyamatok modellezése. -
   TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003
   (Témavezető: Dr. Weidinger Tamás, ELTE-TTK Meteorológiai Tanszék)
2006-2008: Heves konvektív viharok előrejelzése, és azok környezeti hatásainak kutatása.
   NKFP3-00022/2005 (Témavezető: dr. Horváth Ákos, Országos Meteorológiai Szolgálat)
2004-2007: A párolgás becslése tenyészidőszakban lokális skálán. - OTKA (T043695)
    (Témavezető: Dr. Geresdi István, Pécsi Tudomány Egyetem)


Tudományos szervezeti tagság, hivatalos elismerések, díjak:

2012 -: Agrometeorológiai Munkabizottság (MTA, Meteorológiai Tudományos Bizottság) tagja
2011: Magyar Meteorológiai Társaság, Róna Zsigmond Ifjúsági Körének Róna Zsigmond díja
2009 -: Légkörfizikai Munkabizottság (MTA, Meteorológiai Tudományos Bizottság) tagja
2007: A kar kiváló hallgatója
2007: A Magyar Meteorológiai Társaság Hille Alfréd Pályadíja
2007: XXVIII. OTDK FiFöMa, Klimatológia szekció: kiemelt dicséret (III. helyezés)
2005: XXVII. OTDK FiFöMa, Klimatológia szekció: különdíj.
2002 -: Magyar Meteorológiai Társaság tagja


Oktatási tapasztalat:

Meteorológia (EA, Gy) - földtudomány és környzetettudomány BSc
Klimatológia (GY) - meteorológus szakirány BSc
Légkörfizika (sugárzástan) (Gy) - meteorológus szakirány BSc
Numerikus módszerek a meteorológiában (Gy) - meteorológus szakirány BSc
Geoinformatika 2. (Gy) - földtudomány, meteorológus szakirány BSc
Meteorológiai adatfeldolgozás (Gy) - meteorológus szakirány BSc
Alkalmazott klimatológia (EA) - meteorológus szakirány BSc
Levegőkémia (Gy) - meteorológus szakirány BSc
Klimatológia 2. (Gy) - meteorológus MSc
Globális és regionális klímaváltozások (EA) - környezettudomány MSc
Dinamikus meteorológia 4. (Gy) - meteorológus MSc
Levegőkörnyezet-védelem (Gy) - meteorológus MSc
Programozási problémák a meteorológiában - meteorológus MSc


Szakdolgozati, tudományos diákköri munka témavezetés:


Diplomamunka témavezetés: 4 végzett, 5 végzős
Szakdolgozat témavezetés: 10 végzett, 5 végzős
TDK témavezetés: Kuntár Roland, Göndöcs Júlia, Farkas Rita, Hegedüs Adrienn, Skarbit Nóra, Szelepcsényi Zoltán, Richter Péter, Laza Borbála

Információk
hallgatóknak

Mentor

Kutatás

Önéletrajz

Publikációk

Vissza a
kezdőoldalra

Vissza a tetejére