Eötvös Loránd Tudományegyetem
 Földrajz- és Földtudományi Intézet
Meteorológiai Tanszék
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A      Postacím: 1518 Budapest, Pf. 32.
Telefon: (1) 372-2945 Fax: (1) 372-2904                 E-mail: metnimbus.elte.hu
Keresés a Tanszék honlapján belül
(powered by Google)

Meteorológus Tudományos Diákkör

A hallgatóknak a tantervben előírt anyag elsajátításán túlmenően szervezett formában, a Tudományos Diákkörök keretében önálló tudományos munka végzésére is van módjuk. A Tudományos Diákköri mozgalom különálló Meteorológus Szekciója szorosan együttmuködik a Magyar Meteorológiai Társaság Róna Zsigmond Ifjúsági Körével. Ez az együttműködés közös előadói ülések és rendezvények formájában ölt testet. A Meteorológus TDK magas színvonalú munkáját jelzi, hogy két ízben, az 1983/84-es és az 1990/91-es tanévekben elnyerte a Kar "Kiváló Tudományos Diákköre" címet. Kétévenként Országos TDK (OTDK) konferenciára valamint Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonfernciára (OFKD) kerül sor, az eddigi rendezvényeken a budapesti meteorológus hallgatók több díjat nyertek már el.

A diákköri munka szerves része az ugyancsak kétévenként megrendezett Meteorológus Nyári Iskola. Ezen neves hazai és külföldi szakemberek tartanak egy-egy választott témából előadásokat.

A Meteorológus TDK oktatói vezetője Dr. Weidinger Tamás.

Az évente megrendezésre kerülő Meteorológus Kari TDK-n minden érdeklődőt szívesen várunk.Pályázás menete:

  • témavezető találása, egyéni kutató munka végzése;
  • részvétel a Meteorológus Kari TDK-n (absztrakt + 15 oldalas dolgozat + előadás);
  • tematikáját tekintve a hallgatók az OTDK Fizika-Földrajz-Matematika (FiFöMa) szekciójában indulnak, mely kétévente kerül megrendezésre;
  • témától függően a hallgatók indulhatnak az OFKD-n is, mely az OTDK szünet éveiben kerül megrendezésre;A Meteorológus Kari TDK konferenciák kiadványainak letöltése:

2006 2007 2008
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015 2016 2017
2018 2019 2020
2021